Žádost o pojištění skippera a posádky

Platnost pojištění je 12 měsíců od zvoleného data začátku pojištění

Logo Yacht-Pool
/

Pojištění kauce při pronájmu lodi - charter deposit insurance

V souladu se speciálními pojistnými podminkami YACHT-POOL pro pojištění kauce při pronájmu lodi.
Zahrnuje pojištění kauce do zvolené výše kauce. Spoluúčast je 5%, ne však méně než 50,- €. Zvolená částka kauce nemůže být nižší, než výše kauce uvedená ve smlouvě s chartrovou společností.

Kauce 500 €1000 €1500 €2000 €2500 €3000 €3500 €4000 €4500 €5000 €
Pojistné 66 €121 €176 €231 €286 €341 €396 €451 €506 €561 €

Pojištění kauce nezbavuje klienta povinnosti složení kauce podle smlouvy o pronájmu lodě a úhrady případné vzniklé škody. Klient si následně uplatní škodu prostřednictvím YACHT POOL zasláním žádosti včetně potřebných dokladů, uvedených na stránkách Postup likvidace pojistné události u pojištění YachtPool

Pojištění je platné po dobu platnosti pojištění (1 rok) na všechny pronájmy lodí, kde je pojištěnec uveden jako kapitán ve smlouvě o pronájmu.

Uvedené sazby neplatí na pojištění kauce při regatách a pro komerční vedení lodě. Takové pojištění podléhá specielním podmínkám.

Pojištění zodpovědnosti kapitána - skipper reliability insurance

V souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami AHB a speciálními podmínkami YACHT-POOL.

Pojistné plachetnice Pojistné motorové lodě
Pojistné krytí € 5,00 Mio.€ 7,00 Mio.€ 10,00 Mio. Pojistné krytí € 5,00 Mio.€ 7,00 Mio.€ 10,00 Mio.
Pojistné 107 €128 €162 € Pojistné 176 €197 €232 €

Pojištění pro kapitána motorové lodi automaticky zahrnuje pojištění kapitána plachetnic. Pro kapitány motorových lodí s max. rychlostí do 10  km/hod platí sazba jako pro plachetnice. Škody na majetku z důvodů hrubé nedbalosti jsou pojištěny na max. € 1.000.000/rok.
Informace, na co se pojištění vztahuje.

Pojištění pro případ nehody - accident insurance

V souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami AUB a speciálními podmínkami YACHT-POOL.

Invalidita 155 000 €230 000 €380 000 €510 000 €770 000 €
Záchranné práce 60 000 €60 000 €60 000 €60 000 €60 000 €
Smrt 77 000 €77 000 €77 000 €77 000 €77 000 €
Pojistné 46 €107 €165 €235 €350 €

Začátek a doba trvání pojištění

platí pro všechna výše uvedená pojištění

12:00 poledne

Platnost pojištění je 12 měsíců (s výjimkou pojištění storna pronájmu) a neobnovuje se automaticky.
Pro klienty s trvalým bydlištěm na Slovensku bude k ceně pojištění připočtena zákonná 8% daň z pojištění.