Zdokonalovací a kondiční plavby, speciální kurzy

Pro velký zájem jsme připravili plavby zaměřené na získání plavební praxe v oblasti plavby "B" více než 10 Nm od pobřežní linie. Plavby jsou koncipovány jako nonstop plavby s krátkými zastávkami v cílových místech tak, aby zajemci po jejich absolvování měli dostatek praxe v plavbě v náročnějších podmínkách. Důraz je kladen dle typu plavby na terestrickou navigaci bez použití GPS dále od břehu, střídání hlídek, plánování trasy, plavbu v  přílivových vodách.

KEEP WEST! Přeplavba Mallorka – Gibraltarský průliv – Madeira – Kanárské ostrovy

Termín Cena Volná místa Loď / kapitán
12. 10. 2019 - 2. 11. 2019 27.000,- Kč NOVĚ VYPSÁNO Roman Verba

Za podmínek prudkého západního větru doprovázeného silným východním přílivovým proudem je proplutí Gibraltarskou úžinou v západním směru mnohdy po delší dobu prakticky znemožněno. Keep west! Obchodním lodím vázaným povahou svého nákladu se za těchto podmínek doporučuje jediné možné řešení, tj. udržovat kurz West za jakoukoliv cenu.
Benjamin D. Spencer
Rukověť pro kapitány obchodních plachetnic, 1885

Není to tak dávno, kdy Gibraltarská úžina byla pro evropského obyvatele doslova krajem světa. I když v minulosti mohlo být překonání úžiny jakkoli těžké, ani pro dnešní technicky dokonalá plavidla to není vždy snadné. Výmluvným příkladem slouží občasný zákaz plavby na úseku mezi Algesiras a Ceutou, vydávaný Cadisskou službou bezpečnosti mořeplavby . Příčinou bývá prudký vítr, který způsobuje silné vlnění.

Dodnes zůstal Gib-Al-Tharat, jak mu říkají Arabové, bránou k oceánu, žádanou metou pro každého mořeplavce. „Keep West, držet na západ!“ – bude denní motto naší plavby stejně, jak tomu bylo před více než 100 lety. Na západ, směrem na otevřený oceán.

Kam a kdy poplujeme?
Keep west! Třítýdenní plavba dlouhá 1350 -1500 nautických mil se začíná v sobotu 12. 10. 2019 v Palma de Mallorka, kde plachetnice nastoupí kurs na Gibraltarskou úžinu. Dále budeme pokračovat na Madeiru a odtud se stočíme na jih ke Kanárům, kde plavba v sobotu 2. 11. 2019 končí.

Trasa a návštěva zajímavých míst v oblasti Gibraltarské úžiny, souostroví Madeira a Kanárských ostrovů bude přizpůsobena povětrnostním podmínkám a časovým možnostem.

Na jaké lodi poplujeme a jaký je počet členů posádky?
Čtyřkajutový Oceanis 473 poskytne dostatek komfortu pro kapitána a maximálně 8 členů posádky. Loď je poměřně rychlá, což poskytuje dodatečný prostor pro výhodné nakládání s časem.

Jak probíhá typický plavební den?
Přeplavba má dva hlavní cíle – naplutí co největšího počtu mil a upevnění a rozšíření znalostí posádky. Veškerý život na palubě bude těmto dvěma hlavním cílům podřízen. Každý člen posádky si bude moci důkladně ozkoušet řízení plavidla jak ve dne, tak i v noci. Veškeré vybavení a kapitánovy zkušenosti jsou mu vždy plně k dispozici. Astronomické observace se provádí třikrát denně – během ranního soumraku, kolem poledne a během večerního soumraku. Povinností hlídek bude i analýza počási. Stanovovat sovu plohu pomocí sextantu a analyzovat meteoúdaje vás naučí kapitán.

Největší radost udělá posádka svému kapitánovi , když po Gibraltarské úžině bude navigovat bez použítí GPS. Je to jeden z nejdůležitějších dílčích cílů plavby.

Jaká je cena a způsob dopravy?
Cena za účast na přeplavbě je stanovena ve výši 27.000,- Kč na osobu za tři týdny. Cena neobsahuje vlastní dopravu, poplatky během plavby, nákup zásob a paliva. Doprava posádky do Palma de Mallorka a zpět z Tenerife je letecky. Letenka pro kapitána je zahrnutá v ceně za účast na přeplavbě.

Jaké podmínky můžeme během plavby očekávat?
Plavba v tomto období v západní části Středozemního moře a východní části severního Atlantického oceánu může být nesmírně zajímavá. Ve středozemním moři zde fouká nejčastěji West nebo East o síle 4-5 Bf. Za Gibraltarem pak NE o stejné síle. Cyklóny, které prochází k severu od Azorských ostrovů ve východním nebo severovýchodním směru, skýtají pro plavbu na Madeiru nebo Kanáry jedinečnou možnost – „svezení se“ na okraji cyklóny s perfektním větrem.

Offshore zdokonalovací plavba na MALTU - 2018

Termín Cena Volná místa Loď / kapitán
10. 3. - 24. 3. 2018 (2 týdny) 19 500,- Kč PROBĚHL Ing.Zdeněk Dvořák
24. 3. - 7. 4. 2018 (2 týdny) 19 500,- Kč PROBĚHL Ing.Zdeněk Dvořák

Oblíbené plavby na Maltu, které jsou vždy plně vyprodány pořádáme letos již desátým! rokem. Cílem je naplutí 1500 Nm. Plavba je zejména vhodná pro zájemce, kteří potřebují prokázat praxi pod vedením pro průkaz velitele jachty mořské plavby "B" a pro kapitány s praxí v příbřežních vodách jako zdokonalovací plavba. Plavbu organizuje a vede Ing. Zdeněk Dvořák. Zájemcům zašleme obratem přihlášku.

Trasa plavby: Salerno – Pontinské ostrovy - Bonifacio Strait – Sardinie levobokem - I.di S.Pietro (Carloforte Hb.) – Gozo (Dwejra Bay a Blue Window) – I. Comino –Malta (Valletta) – a zpět přes Messsina Strait – Liparské ostrovy (Vulcano, Lipari, Stromboli) – Capo Palinuro – do Salerna
Trasa plavby je jen orientační a závisí na stavu počasí a domluvě s posádkou.

Cíl plavby: Naplutí 1 500 Nm v B oblasti. Zdokonalení se ve vedení a ovládání lodě v offshore plavbě, v navigaci, meteorologii, používání VHF, trimování plachet, ovládání genakru, v aplikování pravidel Colregu ve dne, v noci a v poznání opravdového námořního jachtingu - úseky s  několikadenními nepřetržitými plavbami se střídáním hlídek.

Cena: Cena za účast na 2týdenní plavbě je 19.500,- Kč na osobu. V této částce je zahrnuto místo na lodi, tranzitlog vč.úklidu a lůžkovin a služby kapitána allias instruktora. Cena nezahrnuje dopravu do Salerna, poplatky během plavby – přístavní poplatky, naftu , genakr, stravu posádky a stravu a dopravu kapitána.

Pro koho je plavba určena: V první řadě pro jachtaře s průkazy C pro příbřežní plavbu, kteří potřebují nabýt zkušeností v B oblasti a také v ní naplout požadovaných 1500 Nm. V druhé řadě pro jachtaře, kteří sice nejsou držiteli oprávnění k vedení jachty, ale jezdí jako členové posádek. A pro všechny ty, kteří chtějí prožít trochu opravdového námořního jachtingu.

Itinerář trochu podrobněji: Z Čech stačí vyjet v pátek večer, abychom v Salernu byli pohodlnou cestou po poledni v sobotu a v klidu přebrali,připravili loď a  nalodili se. Vyplouváme v neděli za rozbřesku. Na lodi jsou nataženy lifeliny - 2 na bocích od přídě k zádi a 2 v kokpitu od schůdků ke kormidelním sloupkům. V noci stále,a ve dne za silného větru je každý na palubě od opuštění podpalubí navázán harnesem na lifeline. To jen glosa k bezpečnosti. A teď už míjíme Amalfi, Positano, Capri a Ischii. Za zádí necháváme Neapolský záliv s majestátným Vesuvem a před přídí nás čeká ostrov Ponza s krátkou zastávkou po prvních 100 Nm. (pozn.: Pontinské ostrovy díky své členitosti a kráse jsou možným tipem na rekreační letní jachting.) Dál nás čeká 170 mílová etapa do Bonifáckého průlivu. Obvykle dlouhé křižování proti NW větru, v dobrém případě dlouhá stoupačka na levém boku. V oblasti průlivu nám může fouknout do přídě silný W vítr až k 8 Bft. Po křižování si můžeme oddechnout v přístavu |Bonifacio na Korzice nebo předem nabrat sílu v  Porto Cervo na Sardinii, anebo při dobrém N větru pokračovat dalších 170 Nm na jih Sardinie na ostrov S.Pietro. V přístavu Carloforte ochutnáme čerstvého mečouna, doplníme naftu, vodu, potraviny a čeká nás poctivých 333 Nm se zadobočním větrem na Maltu. Teď se naplno uplatní genakr, ovšem pokud nás nepožene 6/7 Bft W –NW vítr. Skerki Banks a  Talbotovu horu necháme po pravoboku, stejně jako ostrov Pantellerii. To, že Lampedusa je uplně mimo hru ani nezdůrazňuji. Odpočinek nás čeká až v zátoce Dwejra Bay na Gozu, jen tak pro radost z jachtění do ní vplujeme těsným hrdlem na plachty a zakotvíme bez motoru v závětří za skálou Fungus Rock. Určitě si nenecháme ujít Blue Window a následně mezi Gozem a Maltou ostrůvek Comino s nádhernou jeskyní. A pak už konečně Valletta na Maltě. Většinou zastávka den – noc – den v Msida maríně. Návštěva města a historických památek, doplnění vody, potravin, nafty a zpět na moře – kurz sever. Se zasněženou Etnou na levoboku nás čeká po 150 Nm Messinský průliv se svými vyhlášenými víry, proudy a hustým provozem. Pak Tyrhénské moře s Liparskými ostrovy.Tradiční zastávka v Marina Corta na Liparech. Předtím možný výstup ke kráteru na Vulcanu. Soptící Stromboli nám poskytne další možný výstup na vrchol. Následuje posledních 120 Nm severním kurzem s Capo Palinuro po pravoboku. A v pátek večer jsme zpět v Salernu bohatší o zkušenosti a o  krásně a  nezapomenutelně prožité dva týdny plavby. Vyspíme se na cestu domů, ráno v sobotu dotankujeme naftu, vylodíme se a ještě dopoledne vyjíždíme domů. A pohádky je konec.

Do pekla zimního Mediteránu (Cvita Vechia - Baleárské ostrovy a zpět)

Termín Cena Volná místa Loď / kapitán
17. 3. 2018 - 31. 3. 2018 (2 týdny) 26 900,- Kč PROBĚHL Roman Verba

Již 6-tý ročník oblíbené plavby před sezonou.

Letos nová trasa: Cvita Vechia, Baleárské ostrovy a zpět s pravděpodobnou zastávkou v Marseille, bude li třeba počkat na cyklonu, která v těchto místech způsobuje největší vítr.

"Absolvoval jsem s Romanem jízdu v nárazech větru přes 80kN . Vlny mně šly přes hlavu, když jsem stál za kormidlem a nemohl nikam uniknout a mořská voda byla v podstatě úlevou, protože byla výrazně teplejší než déšť. Přesto jsme to zvládli při rychlosti 52 stopé plachetnice v maximu necelých 18kN. Roman není mořský vlk on je "mořský dáběl" a umí." (Názor účastníka jedné z plaveb.)

" ...This is Palermo Radio.
For gale warning listen channel..."
Bouřkové varování

Proč zrovna do pekla? Cha!.. Počteme si pár zajímavých řádků z pilota.

"Zimní bouře v daném regionu jsou obecně mnohem prudší a frekventovanější než v ostatních ročních obdobích. Vítr přitom nejčastěji fouká od NW. Specifické jsou nečekané změny větru, kdy se bouře od W za relativně kratkou dobu mění na bouři z E. Oblast ostrova Pantelleria má nějvyšší počet prudkých bouřek v  průběhu celého roku."

A to my chceme, ne?... Všichni mořeplavci si přece aspoň jednou položí otázku, jake to bude, až to příjde. Navrhuji vyzkoušet to pod dohledem mého bdělého kapitanského oka. Já budu chránit vás, vy budete chranit mě a s trochou štěstí a pomocí Neptunovou...

Zbývá jestě dodat, že se budeme snažit vyhýbat použití motoru nehledě na okolnosti a budeme navigovat pouze pomocí tradičních navigačních prostředků. GPS není vítaná. Staré dobré časy, kdy námořník byl odkazaný sam na sebe...

Plavba proběhne v termínu: 17. 3. 2018 - 31. 3. 2018 (2 týdny)

Délka trasy: přes 800 mokrých namořních mil.

V sobotu si vezmeme loď z Porotosy, naložíme, zkontrolujeme-zkalibrujeme, řádně se seznámíme jeden s druhým pomocí povzbuzbudivých řečí a nápojů. Budeme jeden druhému dodávat odvahy. A  půjdeme spát, abychom načerpali sil, které rozhodně budeme potřebovat.

V neděli provedeme kontrolní plavbu, abychom se ujistili, že je loď v pořádku, a  sjednotili nezbytné úkony řízení plavidla. Pokud vše bude OK, tak v podstatě můžeme ihned vyrazit. Generalní kurz – Cagliari na Sardinií.

První etapa Portorosa - Cagliari je 290 Nm dlouhá. Vzhledem k tomu, že je to proti převládajícímu větru, čeká nás mokré, dlouhé, vyčerpávající křižování. Kdy tam budeme, nikdo neví. My vlastně ani nechceme do Cagliari, ale za prvé, proč si pořádně nezakřižovat, a za druhé – odtud se hezky vyjíždí směrem na SE, po větru. Mám na mysli starý dobrý Meastral, který nás má popohnat k Pantellerii, kde je největší počet bouřek vůbec, jak jsme četli.

Nějakého dne konečně dorazime do Cagliari. Tam si odpočineme, uklidníme nervy a tělesné schránky, řadně promasirované větrem a vlnou.

Druhá etapa Cagliari – Valetta. Tento úsek je delší a čítá kolem 350 Nm. Cílem je naskočit NW a svižně po vlnách to vzít na Maltu. Po cestě si vyzkoušíme, jak "hezky" se řídí loď s  Maestralem v zádech.

A dorazíme na Maltu. Velmi nerad, ale abych zabránil vzpouře na Bounty, budu muset vydat posádce opušťák na pár dní. Kdo na Maltě nikdy nebyl, jistě se nechá okouzlit. Věřím, že i otřelí mořeplavci ocení krasu byť malé, ale přece jen pevne půdy pod nohama. A je to úchvatně krasná země.

Třetí etapa Valetta – Messinská úžina. A zbývá jestě si vyzkoušet učinky svižného bočáčku směrem na Messinskou úžinu. Ono by vůbec nic, ale tento úsek o délce cca 150 Nm má hodně zákeřných míst. Prvně projdeme bokem k vlně a větru od Malty k rohu Sicílie. Pak sice bez řádné vlny, ale zato s prudkými a zákeřnými poryvy, padajícími z vrcholků Etny, dorazime k Messinské úžině. A na třetím úseku si vzpomeneme, že se snažíme nepoužívat motor, takže nás čeká veselá procházka pod plachtami v hustém provozu Messinské úžiny, ozdobená častými změnami kurzu a plachet. No, a po úžině nás asi uvítá v těchto místech obvyklý sliják jak z konve.

Čtvrtou etapu Messinská úžina – Protorosa o délce přes kolem 100 Nm si zpestříme podle nálady. Můžeme se prostě proti převládajícímu větru vrátit do Portorosy, ale také se můžeme před tím zastavit na Liparech, prohlédnout si nějaké zajímavé kamení.

Zkátka... VÍTEJTE V PEKLE

PS. Nehledě na cíle plavby, bezpečnost má absolutní přednost. Můžeme si dovolit dostatečně ostrou plavbu, ale rozhodně se nebudeme pouštět do nerozumného a bezhlavého hazardu. Využijeme hodně z toho, co nám nabizí počasí, ale průběh plavby vždy přizpusobíme okamžitému duševnímu a fyzickému stavu posádky. Chceme si plavbu pořádně užit, ale také se vratit domů živí a zdraví.

Cena za účast na plavbě je stanovena na 26.000,- Kč. V ceně je zahrnuto právo být členem posádky. Cena nezahrnuje dopravu k místu startu a zpět pro celou posádku, jídlo a pití pro celou posádku a kapitána (kapitán se stravuje společně s posádkou), pohonné hmoty, parkovné pro loď a případné úřední poplatky.

Plavba ze St.Malo k Normanským ostrovům

Termín Cena Volná místa Loď / kapitán
2. 9. 2017 – 9. 9. 2017 15.900,- Kč PROBĚHL MUDr. Libor Chrastil

Pro zájemce o plavbu v přílivových vodách je připravena oblíbená plavba ze St.Malo k Normanským ostrovům, letos již 4-ty ročník! Plavbu organizuje a vede MUDr. Libor Chrastil.

Plavba ze St. Malo k Normandským ostrovům

Kdy se plavba koná?
Týdenní výcviková plavba v přílivových vodách kanálu La Manche se koná v termínu 2. 9. 2017 – 9. 9. 2017

Co si můžeme představit pod St.Malo?
Legendární bretaňský přístav s bohatou historií zasahující do raného středověku. Magické město žijící vůní moře a nekonečným rytmem střídání přílivu a odlivu, s věčným zaplavováním a odhalováním dna moře a  stále se měnícím pohledem na ostrov Le grand Bé, s hrobem René de Chateaubrianda.

Město,kde jako málokde, stavěli obyvatelé pomníky korzárům. Odtud v 15. století vyplouval Jacques Cartier a hledal severozápadní cestu do Číny, aby nakonec zmapoval Newfoundland. Odtud v 17. století vyplouval Jacques Gouin de Beauchene k Falklandům a tak podle námořníků ze St. Malo vznikl i nález souostroví Malvíny. Od pradávna odtud vyplouvají na moře plachetnice – a je tomu tak dodnes. Je to místo, kde se rozechvěje srdce každého jachtaře.

Kdy a kam poplujeme?
Týdenní plavbu zahájíme převzetím lodi v sobotu dne 2. 9. 2017 v přístavu port des Bas Sablons, St. Malo. Vyplujeme ze St. Malo následně za HW a postupně navštívíme Normanské ostrovy (Channel Islands): Jersey, Guernsey, Sark, možná i Alderney. A opět vyčkáme HW, abychom mohli bezpečně vplout v pátek 9. 9. zpět do domovského přístavu.

Co je cílem naší plavby a pro koho je plavba určena?
Náš týden chceme věnovat seznámení se s plavbou na plachetnici ve vysoce přílivových vodách v krásné, ale náročné jachtařské oblasti. Vzhledem k velkému skoku přílivu a silným přílivovým proudům je v této oblasti jak navigace, tak logistika značně odlišná od praxe ve vnitřních mořích. Rádi bychom na palubě uvítali již zkušenější jachtaře, kteří mají zájem o severský jachting a chtějí se seznámit s  problematikou přílivových vod. Plavba poskytuje možnost zápočtu námořních mil pro zájemce o průkaz B – Yachmaster Offshore.

Co nás čeká za plavby i na břehu?
Budeme sdílet běžné starosti námořníka na plachetnici a navíc budeme muset určovat správný čas vplutí do přístavů a za plavby pak kalkulovat s rychlostí a směrem přílivových proudů. K tomu budeme pracovat s  přílivovými tabulkami, atlasem proudů a charakteristikou standartních i sekundárních přístavů. Skok přílivu může být až kolem 10 metrů a rychlost proudů může dosáhnout až 5 uzlů. Oblast plavby je obecně bohatá na vítr, převládající je SW - W - NW - N. Přílivy a povětrnostní podmínky jsou tam zcela jistě hodny respektu a my se jim pokorně podřídíme. A to vše hlavně v klidu a pohodě, v kamarádské posádce. Za odměnu se nám otevřou skutečně podmanivé scenerie a seznámíme se s naturelem Bretonců i ostrovanů.

Normanské ostrovy tvoří dvě správní oblasti: Bailiwick of Guernsey a Bailiwick of Jersey. Tyto oblasti netvoří část Spojeného království, ale jsou, podobně jako ostrov Man, dependencí britské koruny. Obě ostrovní državy mají rozsáhlou autonomii, včetně vlastních zákonodárných sborů. Normanské ostrovy mají status přidruženého člena Evropské unie. V obou državách (ve volném překladu Bailiwick = "šafářství" či "fojtství") obíhá vlastní měna – jerseyská a guernseyská libra, panuje zde čilý turistický ruch a  bezcelní obchodní zóna.

Výjimečný je malý ostrov Sark, který je součástí Bailiwick of Guernsey, ale má další zvláštní privilegia. Je to stále v podstatě stát s feudálním zřízením, který je od 16. století spravován jako léno dědičného pána (seigneur), podle rodové zásady. Na ostrově platí dodnes zákaz automobilů.

Jaká je cena a způsob dopravy?
Cena za účast na plavbě je stanovena ve výši 15.900,- Kč na osobu. Tato částka dává právo nastoupit na palubu a být členem posádky, ubytování v dvoulůžkové kajutě, poplatky placené na základně za úklid a  plyn na vaření. Lůžkoviny vlastní (spacák), nebo za poplatek možné doobjednat. Každý účastník obdrží také Jachtařskou knížku, kde mu kapitán po skončení plavby potvrdí upluté míle. Cena neobsahuje dopravu do St. Malo, poplatky během plavby, nákup zásob a paliva, stravu a dopravu pro kapitána. Dopravu do St. Malo domluvíme operativně při setkání posádky. Nejspíše 1-2 vozidly, dle možnosti. V přístavu je prostorné, sice nehlídané, ale bezpečné parkoviště. Není zatím známo, že by v Bretani bylo zaparkované auto nějak ohroženo.

Kapitán a organizátor plavby MUDr. Libor Chrastil a tým společnosti YachtNet přejí budoucí posádce dobrý vítr do plachet, hodně vody pod kýlem (to zejména!) a vždy šťastný návrat.