Zdokonalovací a kondiční plavby, speciální kurzy

Pro velký zájem jsme připravili plavby zaměřené na získání plavební praxe v oblasti plavby "B" více než 10 Nm od pobřežní linie. Plavby jsou koncipovány jako nonstop plavby s krátkými zastávkami v cílových místech tak, aby zajemci po jejich absolvování měli dostatek praxe v plavbě v náročnějších podmínkách. Důraz je kladen dle typu plavby na terestrickou navigaci bez použití GPS dále od břehu, střídání hlídek, plánování trasy, plavbu v  přílivových vodách.

Malá velká plavba
Z Chorvatska do Itálie a zpět - 2021

Termín Cena Volná místa Loď / kapitán
7. 11. - 14. 11. 2020 15 900,- Kč PROBĚHL Oceanis 46.1 (2020) Obsazeno
14. 11. - 21. 11. 2020 15 900,- Kč PROBĚHL Oceanis 46.1 (2020) Obsazeno
24. 4. - 1. 5. 2021 15 900,- Kč 2 Oceanis 46.1 (2020) REZERVOVAT

Vzhůru na palubu,
dálky volají...

Ano, dřív nebo podějí uslyší toto nezkrotné volání každý, komu se v životě podařila úžasná věc – vyplout pod plachtami. Pro někoho to mohlo být snadné, jiný zase musel o tuto dobrou věc hodně zabojovat. Všichni zde ale mají něco společného – s každým dnem prožitým pod plachtami je obzor blíž a blíž. Až nakonec se zdá být celý svět docela malý.

Je ale fakt malý. K obzoru je to coby jeden kamenem dohodil. Obzor je fakticky vzdálený pouhé 3 nautické mile, za kterými se začíná opravdové dobrodružství. K slovu, Kolumbus udával vzdálenosti v počtu... obzorů. Přesně tak to říkal: „... a všichni jsme se domnívali, že země nemůže být dál, než deset obzorů od nás“.

Plavba je určená pro mírně pokročilé mořeplavce, kteří mají v plánu opustit chorvatské vody a vydat se do jiných pěkných krajů. Na palubě nového pěkného Oceanisu 46.1 pod vedením zkušeného kapitána každý divoký námořník pozná vše, co taková větší plavba obnáší. Aby byl na svou vlastní mezinárodní plavbu dobře připraven.

Plán plavby bude spáchán následujícím způsobem.
(Hrubý vzhled výpravy je uveden na obrázku)

Keep west!

V neděli ráno odpočatá a aktivní posádka bleskově posnídá a vyrazí do devět obzorů vzdáleného Šibeniku. Během této rychlé štreky probere kapitán s posádkou denní řád a obeznámí jí s průběžnými úkony, díky kterým se loď bezpečně posouvá kupředu. V šibenském okolí bude přiměřeně dobrý oběd (holt, co si uvaříte...) na kotvě a následně hodně fyzické práce. To proto, že musí kapitán posádku sjednotit u všech základních manévrů. Dobře víme, že cvičení dělá mistra. A bude noc.

V pondělí ráno co nejdříve dorazí udatná posádka se svou lodí k celnímu molu v Šibeniku, příjemně popovídá s místní celnici a ihned obsadí kurz... zkrátka vystřeli kolmo od chorvatského pobřeží směrem k otevřenému moři. Výsostné vody zůstanou za zádi za pouhých 5-7 hodin. Cílem bude Itálie.

Pak už zbývá vyhnout se dopravním plavidlům, ropným plošínam a cvičícímu válečnému loďstvu, zdárně dorazit k Itálii, zvesela navštívit několik pěkných přístavů nebo tratorií, překonat veškeré nástrahy otevřeného moře na cestě zpět a po nezbytné noční plavbě (která už to bude do počtu?) dorazit v pátek ráno k šibenskému celnímu molu. Odtamtud to už jen nějakých 26 mil k domovskému přístavu.

V sobotu – odjezd domu.

Během týdne poznáte přípravu lodí a analýzu počasí, nastudujete si celní předpisy a formality, zažijete pevný řád a noční hlídky, upevníte si praktické dovednosti a dopilujete normální navigaci, na vlastní kůži prožijete pravidla plavby a přednosti v davu ocelových gigantů. Celkem to čítá rozhodně přes 300 majlí rozmanitých zkušeností.

A budete připraveni napříště vyplout za obzor samostatně. To vám ze srdce přeje Neptun a celý tým YachtNetu.

Jaká je cena a způsob dopravy?
Cena za účast na přeplavbě je stanovena ve výši 15.900,- Kč na osobu. Cena neobsahuje vlastní dopravu, posádka zajišťuje dopravu kapitána na místo a zpět, poplatky během plavby, nákup zásob a paliva do lodi.

Přihlášení:
Pro účast na plavbě nás prosím kontaktujte na: info@yachtnet.cz, 233 354 050, 603 419 645, obratem Vám zašleme přihlášku.


Offshore zdokonalovací plavba na MALTU - 2021

Termín Cena Volná místa Loď / kapitán
17. 4. - 1. 5. 2021 (2 t.) 22 500,- Kč 2 Zedeněk Teubner REZERVOVAT
3. 10. - 17. 10. 2020 (2 t.) 22 500,- Kč OBSAZENO Michal Kaštovský Obsazeno

Oblíbené plavby na Maltu, které jsou vždy plně vyprodány pořádáme letos již dvanáctým! rokem. Cílem je naplutí 1500 Nm. Plavba je zejména vhodná pro zájemce, kteří potřebují prokázat praxi pod vedením pro průkaz velitele jachty mořské plavby "B" a naplout 1500 Nm. Plavba je vhodná i pro kapitány s praxí v příbřežních vodách jako zdokonalovací plavba. Plavbu vedou zkušení kapitáni.

Trasa a cíl plavby:
Pokračování oblíbených plaveb západním středomořím. Kondiční plavba pro kapitány v oblasti „B“, pro zkušenější jachtaře, kterým už nestačí odpolední ostrovní slalom „naším domácím Jadranen“. Tato plavba má dva hlavní cíle: doplout na Maltu – nejjižnější členský stát EU a uplout kvalifikačních 1 500 NM. To je opravdová jachtařská a meteorologická výzva. Překonáme Bonifáčský průliv s pověstnými prudkými západními větry, absolvujeme non-stop více než 300 NM úsek mezi jihem Sardinie a Maltou, z moře bychom měli zahlédnout vrchol Etny a pak vyzveme Messinský průliv s pověstnými víry a hlubomořskými proudy. Dle možností navštívíme vybraná místa na Korsice, Sardinii, Maltě, Sicílii, Liparech.

Budeme navigovat klasicky terestricky (samozřejmě s průběžným ověřováním GPS), budeme plánovat etapy a kotviště dle aktuálních povětrnostních podmínek, procvičíme si VHF komunikaci s marinami, manévr „Man over board“, plavbu s genakrem (volitelně po domluvě s posádkou a platbě za gennaker). Pokud čas dovolí, můžeme trénovat přístavní manévry. Pokud počasí a bohové moře nebudou proti, tak to všechno můžeme stihnout .

Trasa plavby podrobně:
I. Etapa Start v Salernu, cíl Bonifáčský průliv. Start v neděli po sobotním převzetí, vyzkoušení a seznámení se s lodí před velkou plavbou. Etapa prověří správnost nastavení nepřetržitých služeb při předpokládaném křižování proti převládajícím NW větrům. Doplnění zásob ideálně na levnější Sardinii.

II. etapa Bonifáčský průliv – jih Sardinie. Předpoklad zadního nebo zadobočního kurzu podél úchvatného pobřeží Sardine. Na jejím jižním pobřeží opět doplníme zásoby před třetí, nejdelší etapou.

III. etapa Jih Sardinie – Malta. Nejdelší non-stop úsek plavby, více než 300 NM „mořskou pustinou “ – opravdový off shore jachting. Přibližně uprostřed etapy mineme ostrov Isola di Pantelleria. Kdo z posádky zahlédne jako první maják na mysu Punta Spadillo, obdrží pochvalu kapitána. A pak už hlavní cíl plavby – Malta, opět s doplněním zásob.

IV. etapa Malta – Liparské souostroví Podél východního pobřeží Sicílie, Messinským průlivem na sopečné ostrovy Stromboli v Liparském souostroví. Po zdolání hlavní mety plavby – Malty, můžeme zkusit zdolat i výškovou metu, vulkán Stromboli. Samozřejmě doplnění zásob. etapa Liparské souostroví – Salerno

Závěrečných cca 130 NM severním kurzem do domovské maríny v Salernu. To už by pro opět o kousek zkušenější mořské vlky neměl být zásadní problém. Poslední etapou už bude cesta zpět domů, do střední Evropy.

Cena:
Cena za účast na 2-týdenní plavbě je 22.500,- Kč na osobu. V této částce je zahrnuto místo na lodi, tranzitlog vč.úklidu a lůžkovin a služby kapitána a instruktora. Cena nezahrnuje dopravu do Salerna, poplatky během plavby – přístavní poplatky, naftu , genakr, stravu posádky a stravu a dopravu kapitána.

Přihlášení:
Pro účast na plavbě nás prosím kontaktujte na: info@yachtnet.cz, 233 354 050, 603 419 645, obratem Vám zašleme přihlášku.

KEEP WEST! Přeplavba Mallorka – Gibraltarský průliv – Madeira – Kanárské ostrovy

Termín Cena Volná místa Loď / kapitán
12. 10. - 2. 11. 2019 27.000,- Kč PROBĚHLA Roman Verba

Za podmínek prudkého západního větru doprovázeného silným východním přílivovým proudem je proplutí Gibraltarskou úžinou v západním směru mnohdy po delší dobu prakticky znemožněno. Keep west! Obchodním lodím vázaným povahou svého nákladu se za těchto podmínek doporučuje jediné možné řešení, tj. udržovat kurz West za jakoukoliv cenu.
Benjamin D. Spencer
Rukověť pro kapitány obchodních plachetnic, 1885

Není to tak dávno, kdy Gibraltarská úžina byla pro evropského obyvatele doslova krajem světa. I když v minulosti mohlo být překonání úžiny jakkoli těžké, ani pro dnešní technicky dokonalá plavidla to není vždy snadné. Výmluvným příkladem slouží občasný zákaz plavby na úseku mezi Algesiras a Ceutou, vydávaný Cadisskou službou bezpečnosti mořeplavby . Příčinou bývá prudký vítr, který způsobuje silné vlnění.

Dodnes zůstal Gib-Al-Tharat, jak mu říkají Arabové, bránou k oceánu, žádanou metou pro každého mořeplavce. „Keep West, držet na západ!“ – bude denní motto naší plavby stejně, jak tomu bylo před více než 100 lety. Na západ, směrem na otevřený oceán.

Kam a kdy poplujeme?
Keep west! Třítýdenní plavba dlouhá 1350 -1500 nautických mil se začíná v sobotu 12. 10. 2019 v Palma de Mallorka, kde plachetnice nastoupí kurs na Gibraltarskou úžinu. Dále budeme pokračovat na Madeiru a odtud se stočíme na jih ke Kanárům, kde plavba v sobotu 2. 11. 2019 končí.

Trasa a návštěva zajímavých míst v oblasti Gibraltarské úžiny, souostroví Madeira a Kanárských ostrovů bude přizpůsobena povětrnostním podmínkám a časovým možnostem.

Na jaké lodi poplujeme a jaký je počet členů posádky?
Čtyřkajutový Oceanis 473 poskytne dostatek komfortu pro kapitána a maximálně 8 členů posádky. Loď je poměřně rychlá, což poskytuje dodatečný prostor pro výhodné nakládání s časem.

Jak probíhá typický plavební den?
Přeplavba má dva hlavní cíle – naplutí co největšího počtu mil a upevnění a rozšíření znalostí posádky. Veškerý život na palubě bude těmto dvěma hlavním cílům podřízen. Každý člen posádky si bude moci důkladně ozkoušet řízení plavidla jak ve dne, tak i v noci. Veškeré vybavení a kapitánovy zkušenosti jsou mu vždy plně k dispozici. Astronomické observace se provádí třikrát denně – během ranního soumraku, kolem poledne a během večerního soumraku. Povinností hlídek bude i analýza počási. Stanovovat sovu plohu pomocí sextantu a analyzovat meteoúdaje vás naučí kapitán.

Největší radost udělá posádka svému kapitánovi , když po Gibraltarské úžině bude navigovat bez použítí GPS. Je to jeden z nejdůležitějších dílčích cílů plavby.

Jaká je cena a způsob dopravy?
Cena za účast na přeplavbě je stanovena ve výši 27.000,- Kč na osobu za tři týdny. Cena neobsahuje vlastní dopravu, poplatky během plavby, nákup zásob a paliva. Doprava posádky do Palma de Mallorka a zpět z Tenerife je letecky. Letenka pro kapitána je zahrnutá v ceně za účast na přeplavbě.

Jaké podmínky můžeme během plavby očekávat?
Plavba v tomto období v západní části Středozemního moře a východní části severního Atlantického oceánu může být nesmírně zajímavá. Ve středozemním moři zde fouká nejčastěji West nebo East o síle 4-5 Bf. Za Gibraltarem pak NE o stejné síle. Cyklóny, které prochází k severu od Azorských ostrovů ve východním nebo severovýchodním směru, skýtají pro plavbu na Madeiru nebo Kanáry jedinečnou možnost – „svezení se“ na okraji cyklóny s perfektním větrem.