Pojištění při pronájmu lodi

Na YachtNetu Vám pomůžeme rychle vyřídit všechny typy pojištění, které můžete při pronájmu lodi potřebovat. Výhodou je pro Vás úspora času, protože vše zařídíte na jednom místě. Pojištění máme osobně vyzkoušené a poradím Vám co a jak se vyplatí pojistit. Při uzavírání pojištění spolupracujeme pouze s pojišťovnami, které mají zkušenosti s pojištěním při jachtingu.

Na YachtNetu máte možnost pojistit si kauci skládanou při pronájmu lodí u ALLIANZ pojišťovny, a.s.
Toto pojištění Vám umožní omezit riziko částečného, nebo úplného propadnutí kauce při pronájmu lodi (chartru) v případě jejího poškození. Pojištění je uzavíráno v ČR, bez ohledu na společnost, z jejíž flotily je pronajímaná loď. Podle pojistných podmínek pro pojištění pojistitel nahrazuje oprávněné částky kauce v případě událostí zaviněných skipperem nebo oprávněnou posádkou, a to až do výše zvolené pojistné částky. K jednorázovému pojištění lze sjednat připojištění odpovědnosti za újmu, způsobenou skipperem.

Maximální doba platnosti jednorázového pojištění je 30 dní od počátku pojištění. Pojištění lze sjednat také s roční platností s automatickou obnovou. Pojištění se sjednává pro územní platnost Evropa a Středozemní moře. Tímto pojištěním se nezbavujete povinnosti složit kauci v místě pronájmu, avšak v případě zadržení kauce máte v souladu se smlouvou a pojistnými podmínkami, následně možnost pojistnou událost v ČR zlikvidovat a po odečtení spoluúčasti obdržíte vynaložené prostředky zpět.

Pojištění kauce skládané při pronájmu a pojištění odpovědnosti skippera

Výše kauce v Kč Výše kauce v EUR Spoluúčast Pojistné Roční Připojištění odpovědnosti
14.000,- Kč 500,- EUR 1.600,- Kč 1.400,- Kč 2.800,- Kč 160,- Kč
28.000,- Kč 1.000,- EUR 2.400,- Kč 2.450,- Kč 4.900,- Kč 240,- Kč
42.000,- Kč 1.500,- EUR 3.200,- Kč 3.750,- Kč 7.500,- Kč 320,- Kč
56.000,- Kč 2.000,- EUR 4.000,- Kč 4.850,- Kč 9.700,- Kč 400,- Kč
70.000,- Kč 2.500,- EUR 4.000,- Kč 6.350,- Kč 12.700,- Kč 480,- Kč
84.000,- Kč 3.000,- EUR 4.000,- Kč 7.900,- Kč 15.800,- Kč 560,- Kč

V případě, že za kalendářní rok uzavře klient více než jedno pojištění kauce a z předchozích pojištění neměl žádnou pojistnou událost, můžete udělit slevu ve výši 40% z pojistného pro druhé a další pojištění. Nelze sjednat kombinaci ročního pojištění propadnutí kauce a připojištění odpovědnosti za újmu. Limity pojistného plnění: újma na životě 15 mil.Kč, škoda na věci 2 mil.Kč, jiná újma na jmění 80 tis.Kč

V případě zájmu o pojištění nás prosím kontaktujte.

Dokumenty ke stažení:
Pojištění kauce Allianz – formulář
Pojištění kauce Allianz - pojistné podmínky

Na YachtNetu máte možnost pojistit si storno pronájmu lodi, který jste si objednali a můžete rovněž uzavřít cestovní pojištění pro Vás i pro celou posádku. Cestovní pojištění je vhodné pro jachting, rádi Vám poradíme tu nejlepší variantu. Pro sjednání nás prosím kontaktujte.

Dokumenty ke stažení:
Cestovní pojištění – základní informace
Cestovní pojištění – pojistné podmínky