Vůdce malého plavidla - VMP a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla - VRP

Pro plavbu na vnitrozemských řekách a jezerech jsme pro vás připravili kurzy pro získání průkazu Vůdce malého plavidla - VMP a jeho mezinárodní varianty Vůdce rekreačního plavidla - VRP. Jaký je mezi průkazy rozdíl: Průkaz VMP je národní průkaz pro plavbu s malým plavidlem pouze v České republice a jeho držitel může při splnění určitých podmínek s tímto průkazem i podnikat. Zatímco VRP je vydáván pro plavbu v zahraničí a smí se používat výhradně k plavbě pro rekreaci a sport. Zpravidla jsou obě oprávnění vydávána na jednom formuláři průkazu a proto Vám doporučujeme hned od začátku uvažovat o průkazu VRP, který je univerzálnější. U nás si zachovává výhody průkazu "Vůdce malého plavidla" a navíc umožňuje plavbu i v zahraničí, a to jak na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, tak i na moři (do 1 Nm).

Ověření praktických dovedností na motorové lodi

Na základě novely zákona 114/1995 z roku 2014 a vyhlášky 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení plavidel, která vstoupila v platnost 15.03.2015, je účastník teoretických zkoušek VMP/VRP na Státní plavební správě, pokud bude vést plavidlo o výkonu motoru nad 20 kW či plachetnici nad 20 m2 výměry plachet, povinen prokázat se Osvědčením praktických dovedností, které musí potvrdit certifikovaný školitel. U nás se můžete přihlásit na ověření, pokud loď řídit umíte a nebo na cvičnou plavbu s ověřením, kde Vás všechny potřebné manévry naučíme a na závěr vydáme ověření!

Termín Cena Volná místa Loď
7. 5. 2019 (Út) 2.900,- Kč PROBĚHL RetroBoat 29
11. 5. 2019 (So) 2.900,- Kč PROBĚHL RetroBoat 29
14. 5. 2019 (Út) 2.900,- Kč PROBĚHL RetroBoat 29
18. 5. 2019 (So) 2.900,- Kč PROBĚHL RetroBoat 29
1. 6. 2019 (So) 2.900,- Kč PROBĚHL RetroBoat 29
18. 6. 2019 (So) 2.900,- Kč PROBĚHL RetroBoat 29
23. 6. 2019 (So) 2.900,- Kč PROBĚHL RetroBoat 29

Cena pouze ověření, bez cvičné plavby 1.900,- Kč
Cvičné plavby s ověřením probíhají v uvedených termínech vždy buď od 9:00 do 13:00 nebo od 14:00 – do cca 18:00.
Pokud jste skupina 2 - 4 lidí, rádi pro Vás vypíšeme individuální termín, který se Vám bude hodit.

Ověření praktických dovedností na plachetnici

Ověření a cvičná plavba probíhá na plachetnici Delphia 26 na Slapech. Pokud plachetnici řídit umíte, můžete se přihlásit jen na ověření praktických dovedností.

Termín Cena Volná místa Loď
25. 5. 2019 (So) 2.900,- Kč PROBĚHL Delphia 26
22. 6. 2019 (So) 2.900,- Kč PROBĚHL Delphia 26

Cena pouze ověření, bez cvičné plavby 1.900,- Kč
Cvičné plavby s ověřením probíhají v uvedených termínech vždy od 14:00 – do cca 18:00. Ověření vždy od 16:00 do cca 18:00.

M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.