Vůdce malého plavidla - VMP a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla - VRP

Pro plavbu na vnitrozemských řekách a jezerech jsme pro vás připravili kurzy pro získání průkazu Vůdce malého plavidla - VMP a jeho mezinárodní varianty Vůdce rekreačního plavidla - VRP. Jaký je mezi průkazy rozdíl: Průkaz VMP je národní průkaz pro plavbu s malým plavidlem pouze v České republice a jeho držitel může při splnění určitých podmínek s tímto průkazem i podnikat. Zatímco VRP je vydáván pro plavbu v zahraničí a smí se používat výhradně k plavbě pro rekreaci a sport. Zpravidla jsou obě oprávnění vydávána na jednom formuláři průkazu a proto Vám doporučujeme hned od začátku uvažovat o průkazu VRP, který je univerzálnější. U nás si zachovává výhody průkazu "Vůdce malého plavidla" a navíc umožňuje plavbu i v zahraničí, a to jak na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, tak i na moři (do 1 Nm).

Ověření praktických dovedností na motorové lodi

Na základě novely zákona 114/1995 z roku 2014 a vyhlášky 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení plavidel, která vstoupila v platnost 15.03.2015, je účastník teoretických zkoušek VMP/VRP na Státní plavební správě, pokud bude vést plavidlo o výkonu motoru nad 20 kW či plachetnici nad 20 m2 výměry plachet, povinen prokázat se Osvědčením praktických dovedností, které musí potvrdit certifikovaný školitel. U nás se můžete přihlásit na ověření, pokud loď řídit umíte a nebo na cvičnou plavbu s ověřením, kde Vás všechny potřebné manévry naučíme a na závěr vydáme ověření!

Termín Cena Volná místa Loď
19. 5. 2017 2.900,- Kč ANO Beast
16. 6. 2017 2.900,- Kč ANO Beast

Cena pouze ověření, bez cvičné plavby 1.900,- Kč

Cvičné plavby s ověřením probíhají v uvedených termínech vždy buď od 10:00 – 14:00 nebo od 15:00 – 19:00. Ověření vždy od 12:00 do 14:00 nebo od 17:00 – 19:00.

Ověření praktických dovedností na plachetnici

Ověření a cvičná plavba probíhá na plachetnici Delphia 26 na Slapech. Pokud plachetnici řídit umíte, můžete se přihlásit jen na ověření praktických dovedností.

Termín Cena Volná místa Loď
20. 5. 2017 2.900,- Kč ANO Delphia 26
29. 5. 2017 2.900,- Kč ANO Delphia 26
12. 6. 2017 2.900,- Kč ANO Delphia 26

Cena pouze ověření, bez cvičné plavby 1.900,- Kč

Cvičné plavby s ověřením probíhají v uvedených termínech od 14:00 – 18:00. Ověření vždy od 16:00 do 18:00.

M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.