Příprava a zkoušky pro získání průkazu způsobilosti MDČR

YachtNet vypisuje přípravu na zkoušky a zkoušky pro získání průkazu způsobilosti MDČR s oprávněním C, B nebo A. Příprava a zkoušky jsou určeny pro všechny účastníky praktických kurzů s YachtNetem a také pro všechny ostatní zájemce.


"Dobrý den, rád bych Vám poděkoval za organizaci včerejší zkoušky (a samozřejmě i předchozí on-line přípravy na ni). Bylo pro mě milým zjištěním, že i tak oficiální událost může proběhnout v pohodě a "přátelském duchu". Díky Vám i všem komisařům, se kterými jsem se tam mohl setkat. S pozdravem, Miloslav Š., 27. 5. 2022"


"Myslím, že školení bylo akorát dlouhé. Například na webu u vaší konkurence u školení teorie MDČR C bylo uvedeno, že kvalitní školení musí být osobně ve třídě a trvat několik dní. To si myslím, že je nesmysl, tak jak jsem u vás byl na osobně na SRC a virtuálně na MDČR C, tak to bylo efektivní a akorát dlouhé. Jakub. Ř., 16. 2. 2023."


Kdo se může přihlásit

- každý účastník praktického týdenního kapitánského kurzu s YachtNetem.

- každý účastník praktického kurzu mimo kurzy pořádané YachtNetem, pokud má "Potvrzení o praktické zkoušce" od jachetního instruktora jmenovaného MDČR a potvrzení o uplutí 100 Nm.

- po předchozí konzultaci s MDČR i držitel chorvatského průkazu "Boat skipper category B", který v posledních 5-ti letech prokazatelně naplul alespoň 500 Nm v oblasti platnosti průkazu, které doloží výpisem z lodního deníku nebo jachtařské knížky.

Pokud jste byli, nebo pojedete na kapitánský kurz s YachtNetem, pak nemusíte dokládat ani chorvatský průkaz ani napluté Nm, potvrzení o praktické zkoušce a požadované praxi na jachtě vám vystavíme. Příprava je určena pouze pro uchazeče, kteří s námi pokračují ke zkoušce.

Příprava na zkoušku MDČR "C"

Termín Cena Volná místa Místo
19. 2. 2023 - 9.00 - 18.00 2 690,- Kč PROBĚHL OnLine REZERVOVAT
21. 5. 2023 - 9.00 - 18.00 2 690,- Kč 17 OnLine REZERVOVAT
25. 6. 2023 - 9.00 - 18.00 2 690,- Kč 25 OnLine REZERVOVAT

Příprava na zkoušku MDČR "B"

Termín Cena Volná místa Místo
17. 11. 2022 - 10:00 - 18:00 2 890,- Kč PROBĚHL Praha REZERVOVAT

Předpokládá se, že přihlášení mají znalosti odpovídající MDČR "C" umí pracovat s navigačním trojůhelníkem, umí vynést kurz do mapy, umí přepočet KK na KV a naopak včetně započtení odchylky způsobené větrem a deklinací a mají základní představu o proudech a jejich působení na loď za plavby.

Zkouška před státním dozorem (průkazy: "C", "B" a "A")

Termín Cena Volná místa Místo
28. 2. 2023 od 9:00 1 690,- Kč PROBĚHL Praha REZERVOVAT
30. 5. 2023 od 9:00 1 690,- Kč 17 Praha NTK REZERVOVAT
29. 6. 2023 od 9:00 1 690,- Kč 25 Praha NTK REZERVOVAT

Pro vydání průkazu MDČR B je třeba mít napluto 1000 Nm vlastních a 1500 Nm pod vedením oprávněného kapitána v oblasti dále než 20 Nm od břehu nebo přilehlých ostrovů. Pro průkaz "A" je potřeba mít napluto 5000 Nm vlastních. Prokazuje se výpisem z lodního deníku, nebo kopií jachtařské knížky. Jachtařskou knížku můžete zakoupit v e-shopu.Co s sebou na zkoušku

Psací potřeby, kalulačku (mobily nejsou povoleny), navigační pomůcky (trojúhelník, pravítko a odpichovátko) a občanský průkaz. Navigační trojúhelník, pravítko a odpichovátko budou rovněž k dispozici na zkoušce k zapůjčení.Co potřebujete k vydání průkazu

Po úspěšném absolovováním zkoušky je potřeba na MDČR odeslat doporučeně nebo odevzdat osobně v podatelně ministerstva následující dokumenty.

- vyplněnou žádost o vydání průkazu s nalepeným kolkem 500 Kč, pro průkaz C, B nebo A (jedná se o poplatek MDČR za vydání jednoho průkazu, nikoliv za zkoušku)

- vyplněnou přihlášku k provedení zkoušky

- barevnou fotografii není potřeba dokládat, bude použita z registru občanských průkazů

- potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře pověřeného MDČR, které není starší více než 3 měsíce, seznam lékařů jmenovaných MDČR

- potvrzení o praktické zkoušce (dostanete u nás na kurzu) nebo kopii lodního deníku či jachtařské knížky prokazující potřebnou praxi (napluté Nm).

Průkaz pro obsluhu radiostanice není pro vystavení průkazu MDČR potřeba, ale doporučujeme zúčastnit se příslušné zkoušky a průkaz si zajistit, při pronájmech je vyžadován povinnost ho vlastnit je dána legislativou v jednotlivých zemích. Více informací o Průkazu radiotelefonisty námořní pohyblivé služby (SRC) naleznete zde.Rozsah platnosti průkazů MDČR

- průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby

- průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 Nm od pobřežní linie

- průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16 m s omezením plavby do 20 Nm od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů beaufortovy stupnice.

Jachtou se ve smyslu zákona č. 61/2000 Sb. rozumí námořní jachta. Námořní jachta je námořní plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 m a nepřesahuje 24 m, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím.