Postup likvidace pojistné události u pojištění YachtPool

Níže uvedené doklady pošlete prosím v elektronické podobě na pojisteni@yachtnet.cz

  1. Faktura – účet, musí být originál se všemi náležitostmi (číslo, firma...)
  2. Doklad o úhradě
  3. Podrobný popis průběhu události v angličtine (nemčine), podepsaný všemi členy posádky
  4. Smlouva o pronájmu
  5. Seznam členů posádky
  6. Bankovní údaje v mezinárodním formátu, IBAN a BIC