Do Chorvatska na loď - aktuální informace

31. 3. 2021

Podívali jsme se blíže na platná opatření, abychom zjistili, zda se dá do Chorvatska cestovat a strávit tam týden na lodi. Zjistili jsme, že to jde a to bez  porušení platných nařízení.

Aktualizace 31. 3. 2021 21:57
Aktualizace 1. 4. 2021 18:30
Aktualizace k přicestování do ČR od 27. 4. 2021

Cestování po ČR a vycestování z ČR
Cesta do Chorvatska přes Rakousko a Slovinsko při dodržení platných opatření není zakázána.

Od 26. 2. 2021 do 21. 3. 2021 (prodluženo do dne 11. dubna 2021 do 23:59) platí krizové opatření, které omezuje v ČR volný pohyb mezi okresy. V části II. bod 11 je uvedena výjimka, která cestu za účelem vycestování z ČR povoluje.

Pro případnou kontrolu v rámci ČR doporučujeme, aby měli všichni u sebe platnou smlouvu o pronájmu nebo čestné prohlášení o vycestování.

Usnesení Vlády ČR - opatření - plný text

Rakousko
Pro překročení hranic s Rakouskem a transit není vyžadován test za předpokladu průjezdu bez zastávky. Výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné. Musí být zajištěn i výjezd ze země. V tom případě se nevyžaduje ani povinná registrace před příjezdem do Rakouska. (Že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži a smlouvou o pronájmu lodě.)

Upozornění YachtNetu: Pozor na podmínku zajištění výjezdu ze země. Tato podmínka, jak jsme si ověřovali, může znamenat, že při vstupu do Rakouska můžete být vyzváni k prokázání splnění kritérií pro vstup do sousedící nebo cílové země. Rakouští celníci jsou většinou o podmínkách vstupu do sousedících zemí velmi dobře informováni a pokud cílová země požaduje pro vstup například negativní test, může být tento test (za účelem prokázání zajištění výjezdu ze země) namátkově kontrolován už při překročení hranic do Rakouska. To samé platí platí i při návratu.

Průjezd Rakouskem v režimu tranzit je po splnění uvedených podmínek bez problému možný.

MZV ČR - Rakousko - plný text
Otevřené hraniční přechody s Rakouskem

Slovinsko
Tranzit z jedné země do druhé přes Slovinsko je pro české občany a rezidenty ČR možný.  V režimu tranzitu v rámci 6 hodin je možné na nezbytně nutnou dobu zastavit, vystřídat se v řízení nebo natankovat palivo. Je potřeba se držet přímé trasy do cílové země, zajíždění do vnitrozemí a zastávky jinde, než na přímé trase nejsou akceptovány.

Ve Slovinsku mají právo kontrolovat dokumenty prokazující, že budete vpuštěni do cílové země a opravňující tranzit. Je potřeba mít k dispozici veškeré dokumenty potřebné pro vstup do Chorvatska. Jedná se zejména o smlouvu o pronájmu lodi, výsledky testu PCR případně doklady o prodělaném onemocnění a platné cestovní doklady.

MZV ČR - Slovinsko - plný text

Chorvatsko, platí od 1. 4. 2021:
Pro vstup do Chorvatska je nutné předložit PCR test nebo antigenní test ne starší 48 hodin od doby odběru. Antigenní test si nemůžete provést sami, musí jít o oficiální test a je potřeba mít oficiální potvrzení nejlépe v angličtině. Antigenní test platí pro cesty do 10-ti dnů od provedení testu, pokud budete v Chorvatsku déle, je potřeba ho na místě prodloužit.
Vstup do země bez testu bude rovněž umožněn očkovaným a těm co prodělali Covid 19. Obě skutečnosti je potřeba doložit oficiálním potvrzením.

Aktualizace 31. 3. 2021 20:51:
Zde je odkaz na dokument v Chorvatštině.

Aktualizace 31. 3. 2021 21:52:
Tiskové prohlášení Chorvatského turistického sdružení k novým podmínkám vstupu do Chorvatska

Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky - plný text - Eng (Aktualizovaný text k 1. 4. 2021)

Stále platí, že je potřeba pro vstup do Chorvatska vyplnit formulář Enter Croatia.
V samotném Chorvatsku je potřeba doržovat platná opatření, která jsou uvedena zde:
Podmínky pobytu v Chorvatsku
Tato opatření zahrnují zejména:
- omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizování rizika přenosu viru
- během 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách turisté musí měřit teplotu a je-li vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat místního praktického lékaře a pokud jej nemá, pak místně příslušného epidemiologa.

Další informace o bezpečném pobytu v Chorvatsku naleznete také na stránkách nově představeného projektu Safe Stay in Croatia 

Návrat do ČR
Návrat do ČR je dán Ochraným opatřením Ministerstva zdravotnictví a pro návrat z Chorvatska praktický znamená dodržení následujících podmínek:
- před odjezdem z Chorvatska provést antigenní (ne starší než 24h) nebo PCR test (ne starší než 72h) P O Z O R aktualizace 31. 3. 2021: Podle servru idnes.cz soud zrušil s platností od 5. 4. 2021 část opatření, podmiňující návrat ze zahraničí negativním testem. Není vyloučeno, že bude opatření nahrazeno jiným, nebo změněno, Situaci pro Vás sledujeme a připravujeme podrobnosti - 5. 4. 2021 již upraveno novým opatřením vlády.
- před cestou vyplnit vstupní formulář
- do 5-ti dnů od návratu absolvovat v ČR PCR test, do doby absolvování testu je povinná samoizolace (nikoliv karanténa)

Seznam testovacích míst v Chorvatsku 
Seznam testovacích míst PCR v ČR
Návrat do ČR - Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví (Aktuální znění platné k 27. 4. 2021)

Aktualizace k přicestování do ČR k 12. 4.2021 platí následující podmínky: https://www.yachtnet.cz/novinky/97-platna-opatreni-pro-navrat-do-cr

Závěr

K dnešnímu dni je podle všech dostupných informací cesta pro české občany směřující do Chorvatska na pronájem lodi nebo kapitánský kurz, při dodržení platných opatření možná a bez větších problémů realizovatelná.

Co se týče rizika nakažaní koronavirem, během tranzitu je vzhledem k podmínkám zcela minimální. V Chorvatsku samotném je epidemiologická situace podstatně lepší než v ČR, (více se lze dozvědět na stránkách www.koronavirus.hr) a riziko nákazy za této situace a při rozumném dodoržování pravidel, navíc na lodi, kde jste všichni otestování, je oproti ČR řádově menší.

Dovolená na lodi na moři patří k nejbezpečnějším možnostem jak zrelaxovat, načerpat pobytem na sluníčku a čerstvém vzduchu trochu energie a vitaminu "D". Sledujte také náš Twitrový účet @YachtNetcz, kde se o novinkách dozvíte nejrychleji.   

 

Upozornění: (Aktualizace: 1. 4. 2021 18:30) Vzhledem k tomu, že se výše uvedené informace mohou rychle měnit, někdy i z hodiny na hodinu, je odpovědností každého jednotlivce a v souladu s doporučením MZV ČR ověřit si před cestou aktuální podmínky pro vstup do jednotlivých zemí na stránkách MZV případně na  příslušném konzulátu.