Příprava a zkoušky pro získání průkazu způsobilosti MDČR

23. 9. 2016

YachtNet vypisuje podzimní přípravu na zkoušky a zkoušky pro získání průkazu způsobilosti MDČR s oprávněním "C" a  "B" Příprava a zkoušky jsou určeny pro všechny účastníky praktických kurzů s YachtNetem, i pro všechny ostatní zájemce o průkaz MDČR. Více...

Kdo se může přihlásit

- každý účastník praktického týdenního kapitánského kurzu s YachtNetem. 

- každý držitel chorvatského průkazu "Boat skipper category B", který v posledních 5-ti letech naplul alespoň 500 Nm v oblasti platnosti průkazu, které doloží výpisem z lodního deníku nebo jachtařské knížky 

Pokud jste byli na kapitánském kurzu s YachtNetem, pak nemusíte dokládat ani chorvatský průkaz ani napluté Nm, potvrzení o praktické zkoušce a požadované praxi na jachtě vám vystavíme. Příprava je určena pouze pro uchazeče, kteří s námi pokračují ke zkoušce.

Termín přípravy a zkoušky

Příprava na zkoušku MDČR "C" se koná:

v sobotu 5. 11. 2016 od 9:00 do 18:00    Cena 1990 Kč. Volná místa, příjmáme přihlášky.

v sobotu 26. 11. 2016 od 9:00 do 18:00    Cena 1990 Kč. Volná místa, příjmáme přihlášky. 

Příprava na zkoušku MDČR "B" se koná:

v sobotu 6. 11. 2016 od 9:00 do 18:00    Cena 2990 Kč. Volná místa, příjmáme přihlášky. 

Zkouška před státním dozorem se koná:

v úterý 8. 11. 2016 ve 12:00 Volná místa, příjmáme přihlášky

v úterý 29. 11. 2016 ve 12:00 Volná místa, příjmáme přihlášky

Cena za zkoušku je 1000 Kč na průkaz s oprávněním C, 1500 Kč na průkaz s oprávněním B nebo A. Po splnění předepsaných podmínek možno i C + B najednou, cena za zkoušku 1500 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. 

Pro vydání průkazu MDČR B je třeba mít napluto 1000 Nm vlastních a 1500 Nm pod vedením oprávněného kapitána v oblasti dále než 10 Nm od břehu nebo přilehlých ostrovů, Pro průkaz A 5000 Nm. Prokazuje se výpisem z lodního deníku, nebo kopií jachtařské knížky.

Příprava i zkoušky se konají v Praze, přesné místo bude dle počtu přihlášených upřesněno týden před konáním akce. Lektor přípravy je Roman Verba, jachetní instruktor a zkušební komisař MDČR.

Co s sebou na zkoušku

Na zkoušku s sebou přineste vyplněnou žádost o vydání průkazu s nalepeným kolkem 500 Kč, pro průkaz C a B 2 x 500 Kč (jedná se o poplatek MDČR za vydání průkazu, nikoliv za zkoušku), 2 barevné fotografie 3,5 x 4,5 cm (pro průkaz C a B 3 fotografie), potvrzení o zdravotní způsobilosti od pověřeného lékaře a kopii lodního deníku, nebo jachtařské knížky prokazující potřebnou praxi (napluté Nm). 

Průkaz pro obsluhu radiostanice není pro vystavení průkazu MDČR potřeba, ale doporučujeme zůčastnit se příslušné zkoušky a průkaz si zajistit, při pronájmech je vyžadován. Otázky a správné odpovědi ke zkoušce na Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby naleznete na webu ČTÚ, více informací obdržíte na přípravě.

Rozsah platnosti průkazů MDČR

- průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby

- průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 Nm od pobřežní linie,

- průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16 m s omezením plavby do 20 Nm od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupně Beaufortovy stupnice.

PŘIHLÁŠKA

Přihlásit se můžete e-mailem na: info@yachtnet.cz nebo na telefonu: 233 354 050 (Po - Pá od 9:00 do 17:00). Doporučujeme přihlásit se obratem, počet míst je omezen.