Pronájem plachetnice Delphia 26 na Slapech

Pro vaši pohodovou dovolenou na přehradě, nebo i pro účast na závodech si můžete pronajmout prvotřídní plachetnici Delphia 26. Budete mile překvapeni velmi prostorným kokpitem, na který jste zvyklí spíše z podstatně větších lodí, výbornými plavebními vlastnostmi i útulným interiérem lodi. Můžete prozkoumat opuštěná zákoutí Slapské přehrady a klidně přenocovat na lodi v zátoce. Lodě jsou dobře vybaveny pro trvalý pobyt, pro plavbu pod plachtami i na motor.


Pro samostatný pronájem musí alespoň jeden člen posádky vlastnit průkaz VMP minimálně kategorie M20+S. Pokud ho nemáte, můžete se u nás přihlásit na cvičnou plavbu, která probíhá právě na této lodi. Vše si vyzkoušíte a budete dobře připraveni jak na zkoušku, tak na váš první pronájem. Pokud se vám jachting zalíbí, nemusí skončit jen u pronájmu na přehradě, pomůžeme vám vyplout i na moře…Delphia 26

Délka (LOA): 8,64 m, Šířka: 2,85 m, Ponor: 1,4/0,33 m, Výška stěžně: 12,2m, Hlavní plachta: 18 m2, Genoa: 13,8 m2,

Komfortní kajutová plachetnice moderní konstrukce s rozšířeným kokpitem a sklopným kýlem, klasická hlavní plachta s lazybagem, rolovací gena, hloubkoměr a log Raymarine ST-40 Bidata, kompas, přívěsný motor Tohatsu 6HP 4-takt (r.v. 2020), skládací stolek v kokpitu, plachta proti slunci v kokpitu, oddělená koupelna s elektrickým splachovacím WC, dvouplotýnkový indukční vařič, kuchyňské vybavení, kompresorová lednička, poziční světla, vesty 6 ks, kotva, lana, fendry, lékárnička, nářadí.

Ceník:


Loď Lůžek do 14.6. od 14.9. od 15.6. do 13.9. Kauce
Týden Den Týden Den
Delphia 26 5+1 18 500 kč 3 200 Kč 22 500 Kč 3 800 Kč 12 000 Kč

Ceny pronájmu jsou uvedeny včetně 21 % DPH. Předání lodě je ráno v 9:00, převzetí zpět večer v 17:00. Minimální doba pronájmu jsou 2 dny.

Kauce je 12.000 Kč, platba v hotovosti při předání lodi, při pronájmu na regatu je kauce dvojnásobná.

Slevy: 5% pronájem na 14 dní, 10 % pronájem na 3 týdny

Není zahrnuto v ceně: 800 Kč závěrečný úklid lodi, dezinfekce ozonem a výměna prostěradel. Benzín do motoru dle skutečné spotřeby.
Dostupné termíny:

volné / obsazenéKvěten

P Ú S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Červen

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Červenec

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Srpen

P Ú S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Září

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

- pro plavbu na plachetnici je požadován průkaz Vůdce malého/rekreačního plavidla M20+S nebo M+S
- loď je zakotvena v areálu Modré loděnice u mola ČYK, v rámci areálu mola je možné využívat sociální zařízení a sprchy, přípojka vody a elektřiny je na mole
- během sezony je možné využít restauraci v areálu Modré loděnice, otevřeno červenec - srpen celý týden, květen, červen a září většinou pátek až neděle dle možností areálu
- na lodi je nutné používat obuv s bílou nebarvící podrážkou
- uvnitř lodi je zakázáno kouřit používat svíčky
- pes na palubě není dovolen
- k lodím jsou k dispozici vždy čistá prostěradla, na spaní je potřeba si vzít vlastní spacáky nebo deky

1) Vstup do areálu kotviště mola ČYK a přístup na ukotvenou plachetnice má pouze osoba s platnou nájemní smlouvou se společností YachtNet s.r.o., dále jen „nájemce“ a další osoby které jsou členové posádky. Jakýmkoliv jiným osobám je vstup na oddělenou část mola a na plachetnice zakázán.

2) Nájemce zodpovídá za to, že se seznámil s provozním řádem přístavu a zajistí že s ním byla seznámena posádka a zavazuje se ho dodržovat.

3) Nájemce zodpovídá za to, že plachetnici povede pouze osoba s platným průkazem Vůdce malého plavidla (VMP/VRP M20 + S, M + S) vydaného Státní plavební správou. Touto osobou může být samotný nájemce, nebo jiná osoba, kterou nájemce určí a která bude uvedena spolu s nájemcem ve smlouvě o pronájmu, dále jen „vůdce plavidla“.

4) Nájemce zodpovídá za to, že na plavidle bude maximálně tolik osob, kolik je uvedeno ve smlouvě o pronájmu a tento maximální počet osob nebude za žádných okolností překročen.

5) Vůdce plavidla je povinen dodržovat Řád plavební bezpečnosti a další předpisy platné pro plavbu na vodních cestách ČR. Vůdce plavidla je povinen seznámit se před započetím plavby s platnými plavebními vyhláškami a případným omezením plavby na www.plavebniurad.cz Vůdce plavidla je zejména povinen dodržovat ustanovení týkající se dodržování bezpečné vzdálenosti míjení se s koupajícími se osobami.

Sportovní přístav malých plavidel – sportovních lodí je situován na levém břehu Vltavy, km 95, Slapská přehradní nádrž, obec Ždáň, k.ú. Přestavlky, Obecní úřad Slapy nad Vltavou. Provozovatelem je Modrá Loděnice s.r.o., IČO 06647561 se sídlem Slapy 270, PSČ 252 08 Slapy.

Přístav má dvě části: Modrá loděnice (přímo u objektu rekreačního zařízení) a Český yacht klub s umístěním cca 100 metrů dále od vjezdu do objektu Modré loděnice západním směrem do Sladovařské zátoky. Přístav je neveřejný.

1. PROVOZ PŘÍSTAVU

Sportovní přístav slouží pro trvalé umístění (kotvení, parkování) malých plavidel – sportovních lodí, tj. otevřených a kajutových plachetnic a motorových člunů, a to během letní sezóny od 1. května do 30. září. Pokud to okolnosti vyžadují, je majitel každé lodi povinen odstranit loď z přístavu i během této doby (regulace vodní hladiny pro opravy vodního díla nebo přístavu samého apod.). Přístav je mimo sezónu uzavřen. Je provozován v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a vyhláškami, které se na provoz takového zařízení vztahují s tím, že za provoz vlastních lodí je odpovědný každý majitel, resp. vůdce malého plavidla, který toto plavidlo provozuje. Místo pro kotvení lodi je možno dohodnout vždy pro příslušnou sezónu v dostatečném předstihu s provozovatelem. O poskytnutí nebo neposkytnutí místa pro příslušného uživatele, resp. loď rozhoduje provozovatel přístavu.

Poruší-li uživatel hrubým způsobem nebo opakovaně tento Provozní řád anebo některý z obecně platných zákonů, předpisů nebo vyhlášek, které se k provozu lodi a/nebo přístavu vztahují, může s ním provozovatel dohodu o užívání přístavu zrušit okamžitě bez nároku na vrácení poplatku.

Bez zvláštního souhlasu uživatele a bez jeho doprovodu mohou přístav navštívit osoby v přímém příbuzenském poměru k uživateli. Se souhlasem provozovatele přístavu mohou přístav navštívit i další osoby v doprovodu uživatele kotvící lodi. Každý uživatel je povinen seznámit všechny osoby, které spolu s ním nebo i samostatně přístav navštíví (posádka – členové rodiny, přátelé, osoby, jimž majitel umožní provoz vlastního plavidla nebo které ho navštíví) s tímto Provozním řádem, uživatel sám pak ručí za to, že takové osoby budou řád dodržovat. Užívání přístavu a pohyb v jeho okolí (v celém areálu Modré loděnice) se děje na vlastní odpovědnost uživatele, jakož i ostatních osob, které v souvislosti s užíváním přístavu uživatelem do areálu loděnice vstoupí. Na provoz přístavu dohlíží správce přístavu průběžně s tím, že není při plnění ostatních povinností, spojených s provozem areálu trvale přítomen na svém stanovišti. Uživatel je povinen se řídit pokyny správce přístavu. Uživatel přístavu sdělí správci přístavu své telefonní spojení a adresu, případně jinou vhodnou možnost, jak bude možno uživatele informovat v případě naléhavé situace (havárie na lodi apod.).Uživatel přístavu svým podpisem před umístěním lodi na vyhrazené místo potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, souhlasí s ním a bude se jím řídit.

2. HYGIENICKÁ PRAVIDLA PROVOZU PŘÍSTAVU

Sociální zařízení v Modré loděnici, umístěné s přímým přístupem zvenčí zboku objektu je určeno zvláště pro uživatele přístavu. Uživatelé Modré loděnice mají do těchto sprch a WC nepřetržitý přístup, uživatelé ČYK pouze v otevírací době areálu (restaurace) Modré loděnice anebo po dohodě se správcem objektu. Přístup je vyhrazen uživatelům obou částí přístavu, tj. Modré loděnice i ČYK, nikoli cizím osobám. V prostoru kotviště ČYK je k dispozici samostatný hygienický pavilon, určený k přednostnímu použití uživatelům této části kotviště. Uživatelé ve vlastním zájmu udržují tento pavilon uzamčený a chrání jej tak před použitím širokou veřejností.

Majitel plavidla zajistí, aby běžný odpad, vzniklý při provozu lodi, tedy běžný domácí odpad, byl ukládán do popelnic v areálu Modré loděnice, případně jiných nádob k tomu určených mimo objekt (část přístavu ČYK). Každá kajutová loď musí být povinně vybavena chemickým WC (kempingové WC) s nádrží. Odpad z tohoto zařízení (kempingové WC) musí být odkládán výhradně na místě k tomu určeném v areálu Modré loděnice, v žádném případě nesmí být vyléván v prostorách sociálního zařízení (WC a sprchy) v objektu a rovněž nesmí být vyléván do vodního toku nebo na břehu v sousedství přístavu.

3. BEZPEČNOST PLAVIDLA V PŘÍSTAVU

Je zakázáno skladovat na plavidle jakékoli nebezpečné předměty, jako hořlaviny, chemikálie , výbušniny, ale i psychotropní látky a zbraně apod. Plavidlo může nést plnou nádrž paliva pro vlastní vestavěný nebo přívěsný motor, mimo tuto nádrž může nést oddělenou rezervu maximálně do obsahu pěti litrů paliva pro nouzový dojezd. S ohledem na nemožnost zabránění vzniku statické elektřiny v přístavu je zde možno provádět manipulaci s palivem v maximálním množství pěti litrů. Pokud je plavidlo vybaveno plynovým spotřebičem (např. vařičem, topením), musí být takové zařízení odborně kontrolováno každý rok před umístěním plavidla v přístavu. Majitel plavidla zajistí, aby potvrzení o takové kontrole bylo na plavidle k dispozici k nahlédnutí.

Provozovatel přístavu se snaží zajistit maximální bezpečnost lodí, kotvících v přístavu, nicméně nepřebírá odpovědnost za škody na plavidlech, ať už vzniklé živelně anebo případnou krádeží nebo vandalismem. Provozovatel přístavu žádá všechny jeho uživatele, aby ohlásili jakoukoli podezřelou aktivitu zejména cizích osob v prostoru přístavu nebo jeho blízkosti.

4. TECHNICKÝ STAV PLAVIDLA

Každé plavidlo musí splňovat požadavky na jeho technický stav, musí mít platné technické osvědčení a být provozováno v souladu s předpisy, které se na provoz plavidla vztahují. Při údržbě plavidel v přístavu (mytí, broušení, natírání apod.) je nutné loď zakotvit na místě k tomu určeném, aby nedocházelo k poškození nebo k znečištění okolních lodí. O těchto aktivitách je nutné předem informovat správce přístavu. V celém přístavu platí přísný zákaz mytí plavidel pitnou vodou.

5. ODPLOUVÁNÍ A PŘIPLOUVÁNÍ

Odplouvání a připlouvání do přístavu provádí plavidla za pomoci motoru. Použití plachet je možné pouze mimo oblast přístavu. (To neplatí o malých otevřených sportovních plachetnicích, které běžně nejsou pomocným motorem vybaveny.) Loď musí v blízkosti přístavu plout tak, aby nezpůsobila sání nebo vlnění a aby svojí zanořenou částí nezachytila za lana, vedoucí ke kotvám. V oblasti přístavu musí být loď opatřena vhodně nárazníky („fendry“), zabraňujícími poškození lodi. Loď, která připlouvá či odplouvá musí tak učinit co nejrychleji a nejbezpečnějším způsobem. Pokud okamžité povětrnostní podmínky nedovolují bezpečné připlutí či odplutí, je nutno provedení manévru odložit.

6. VODNÍ ČÁST PŘÍSTAVU

Vodní část přístavu je vymezena stavebními prvky, pevně spojenými s pozemní částí (opěrné zdi a piloty, tzv. „dalby“, k nimž jsou uchyceny plováky nástupních chodeb, vyvazovací segmenty mezi loděmi – tzv. „pera“, betonová lávka na pilotech, zpevnění pobřeží kamenným násypem).

Vodní část přístavu tak zasahuje třicet metrů na vodní hladinu všemi směry od kterékoli části stavebního prvku pozemní části přístavu. V oblasti vodní části přístavu je zakázáno se potápět (pokud to nevyžaduje pracovní aktivita pro provoz přístavu), rybařit či vytvářet jinak zábrany v provozu přístavu zdržováním se v oblasti. U nástupních plovoucích chodeb je možno použít výhradně vyvazovacích segmentů (per) z boku lodě a je zakázáno na tyto segmenty (pera) vstupovat vč. plováku na jeho konci. Plovoucí chodby nejsou určeny pro odkládání věcí nebo instalování nábytku k sezení apod.

7. POZEMNÍ ČÁST PŘÍSTAVU

Pevnou, pozemní část přístavu tvoří celý areál Modré loděnice. V areálu jsou uživatelé přístavu povinni udržovat pořádek, neodhazovat odpadky, neodkládat ani nezanechávat osobní předměty a/nebo součásti lodní výstroje a výzbroje, nádoby na pohonné látky (plné ani prázdné), nářadí apod.

Provádění oprav lodi anebo na její součásti (např. části motoru) je možné jen po dohodě se správcem přístavu, což platí pro opravy prováděné na vodní i pozemní části přístavu. Přitom je nutno zamezit znečištění okolí, ke kterému by mohlo při opravě dojít.

8. ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Přístav je užíván mimo soukromých uživatelů také Záchrannou službou (rychlá zdravotnická pomoc). Všichni uživatelé přístavu jsou povinni usnadnit s ohledem na její důležitost činnost Záchranné služby, nebránit ve výjezdu motorového člunu i automobilu (sanitky), případně podle svých možností provozu Záchranné služby napomáhat.

9. OPUŠTĚNÍ PLAVIDLA, OPUŠTĚNÍ PŘÍSTAVU

Uživatel smí opustit plavidlo bez dozoru v přístavu pouze za následujících podmínek:

a) V případě, že uživatel neopustí areál přístavu a průběžně na loď dohlíží ze břehu: Loď nesmí mít spuštěn lodní motor a na lodi nesmí zůstat v poloze „ZAPNUTO“ žádný lihový, plynový ani elektrický spotřebič kromě těch spotřebičů, které čerpají energii z akumulátoru. Výjimku tvoří nabíječka lodních akumulátorů, která může být připojena a spuštěna. Je doporučeno uzavřít všechny ventily (uzavíratelné otvory), procházející stěnou lodi pod jejím ponorem (chladicí voda do motoru, užitková voda pro umývání a její odtok atd.). Plachty, pokud zůstávají na takeláži, musí být navinuty (sbaleny) tak, aby nedošlo k jejich uvolnění ani v případě nárazového větru.

b) V případě, že uživatel opouští přístav a loď zůstává bez dozoru: Žádný lihový, elektrický ani plynový spotřebič nesmí být opuštěn v poloze „ZAPNUTO“ s výjimkou bezpečnostní pumpy na dně lodi („bilge pump“, „bildžpumpa“), spínající samostatně při hromadění vody v lodi. Přípojka elektrické energie (220V) z pozemní části přístavu musí být sbalena, respektive odstraněna z plovoucí chodby nástupního zařízení (totéž platí, pokud loď opustí přístav). Všechny otvory pod ponorem lodi jsou uzavřeny s výjimkou výpustí vody (odtoků) z kokpitu a výpustě bezpečnostní pumpy („bilge pump“). Plachty jsou buď sejmuty s takeláže a uloženy mimo loď nebo v podpalubí anebo musí být – pokud zůstanou na takeláži – zajištěny proti rozvinutí plachetním persenikem (ochranným obalem, který plachtu plně skryje a upevní) – to se týká upevnění a ochrany hlavní plachty i kosatky, případně ostatních plachet.

Loď je uzamčena (vstupy do lodi a skladovací prostory), je vyvázána minimálně do třech směrů (dva úvazy k břehovým úchytům, resp. nástupním plovákům + kotva) a zůstává v dostatečné vzdálenosti od břehu (nástupního plováku) na mírně povolených úvazech, které při případném stoupnutí hladiny nenapnou nadměrně kotevní úvaz. Pro úvazy plavidla použije uživatel přístavu dostatečně dimenzovaná, vhodně dlouhá a neporušená lana. Je odstraněn nástupní můstek (případně zdvihnut žebřík, opřený o nástupní plovák k usnadnění nástupu a výstupu z lodi) a je upevněn na lodi anebo na okraji nástupního plováku k příštímu použití tak, aby nemohl spadnout do vody a ztratit se. Uživatel lodi nezanechá po sobě při opuštění přístavu (s lodí anebo bez lodě) kromě upevněného nástupního můstku na plovoucí nástupní chodbě ani v jiné části přístavu žádné předměty (boty, odpadky, nepoužité části výzbroje lodi apod.) mimo místa k tomu určená nebo dohodnutá se správcem přístavu.

Pokud loď kotví bokem k přístavnímu zařízení, použije kromě příďového a záďového úvazu také úvaz křížem (tzv. „spring“), aby nedošlo k nežádoucímu pohybu lodi podél mola.

Při každém opuštění lodi uživatel zajistí bezhlučnost takeláže lodi upevněním vnější části výtahů plachet a dalších lan do stran od stěny stěžně tak, aby v případě větru nebo kymácení lodi (zejména v noci) loď nerušila spánek ostatních uživatelů přístavu. Část výtahů a lan procházející vnitřkem stěžně je ze stejného důvodu třeba přiměřeně napnout.

Je bezpodmínečně nutné v části přístavu ČYK při jeho opuštění uzamknout vstupní branku na nástupním můstku na plovoucí nástupní chodby. Uživatelé přístavu jsou uctivě žádáni o to, aby se ve vlastním zájmu zajímali o neznámé osoby, které se v okolí přístavu zdržují a snažili se tím zamezit možnosti vykradení či poškození lodí.

Před odplutím lodi, která má trvalé kotviště v přístavu, je doporučeno informovat správce přístavu o předpokládané době návratu lodi. Při absenci lodi přes noc anebo případně na několik dní, při odstranění lodi za účelem delší opravy nebo použití lodi mimo Slapskou přehradní nádrž je toto povinností provozovatele plavidla. Místo v přístavu takto uvolněné může provozovatel přístavu využít ke kotvení jiné (např. hostující) lodi. Byl-li správce o předpokládaném návratu lodi, která má v přístavu zajištěno trvalé kotvení, řádně informován, zajistí uvolnění místa pro tuto loď před jejím návratem. V případě předčasného návratu takové lodi do přístavu informuje provozovatel lodi co nejdříve provozovatele přístavu telefonicky.

10. ZVÍŘE V PŘÍSTAVU

Pokud je v posádce lodi domácí zvíře (pes, ale i jiné), zajistí uživatel přístavu jeho venčení mimo areál přístavu, resp. celý areál Modré loděnice. V celém areálu musí být zvíře drženo na vodítku, přičemž nesmí být ponecháno uvázané na vodítku bez dozoru. Do areálu je zcela zakázán vstup psům služebních plemen, ale i takových plemen, která bývají používána k hlídání, resp. k boji s člověkem nebo mu mohou být nebezpečná.

11. PARKOVÁNÍ VOZIDEL

Do areálu ML mají právo vjet a parkovat pouze uživatelé (klienti), kteří mají uhrazené sezónní parkování. Pro tyto je parkování povoleno, jiná vozidla (druhé auto v rodině, návštěva apod.) musí parkovat mimo areál ML. Uživatel přístavu na začátku sezóny nahlásí správci areálu R.Z.a typ vozu se kterým bude parkovat v areálu ML. Po zaparkování umístí viditelně průkazní kartu, vydanou správcem areálu.

Uživatel nemá právo povolit vjezd do areálu ML jiným vozidlům.

Pokud uživatel hodlá opustit přístav a v něm své zaparkované vozidlo, které brání výjezdu jiného zaparkovaného vozidla, ponechá klíče od svého vozidla u správce. Další vozidlo je možno umístit v areálu pouze po dohodě se správcem přístavu. Uživatelé, kteří nevyužívají parkoviště v areálu ML, mají možnost parkovat na veřejném parkovišti vzdáleném 300m od vjezdu do ML.

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Dodržování tohoto Provozního řádu je pro všechny uživatele povinné. Možné situace, které by bylo nutno řešit kolizí s tímto řádem (tedy jeho přípustným porušením, např. při nutnosti vylovit v přístavu utopený předmět z lodi apod.) je třeba řešit a odsouhlasit předem s odpovědnými osobami provozovatele, uvedenými v § 13. níže.

Provozovatel přístavu uvítá jakékoli nové návrhy na změnu či doplnění tohoto Provozního řádu přístavu ze strany jeho uživatelů, které povedou ke zkvalitnění jeho bezpečnosti a/nebo možnosti jeho využití.

13. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY PRO PROVOZ PŘÍSTAVU

Kontaktní osoby, zajišťující provoz přístavu jsou:

Lenka Spurná, provozní vedoucí, 607 204 711

Leoš Hasman, jednatel ML správce, 737 816 369

Oldřich Zeman, zástupce majitele objektu Modré loděnice – správce,602 109 019