Aktualizovaná opatření pro vstup do Chorvatska

28. 5. 2021

Co platí pro vstup do Chorvatska od 28. 5. 2021? Zaktualizovali jsme pro Vás přehled těch nejdůležitějších opatření.

Njdůležitější opatření, která byla změněna:

Ruší se omezení obsazenosti kapacity 40% pro veřejnou dopravu v Chorvatsku. (autobusy, vlaky, trajekty, katamarány, tramvaje apod). Zůstává povinnost nosit roušky.

Při vstupu do Chorvatska, děti do 12 nemusí mít potvrzení o testech ani nastoupit do karantény pokud cestují v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce a ten má potvrzení o očkování, prodělání nemoci Covid nebo negativní test. Dříve platilo do 7 let.

Restaurace a cukrárny (objekty, které podávají teplá a studená jídla) mohou otevřít i vnitřní prostory, zatímco  kavárny i nadále podávají nápoje pouze na terasách/otevřených prostorech. Prodlužuje se pracovní doba do 23 hodin (6 – 23 hodin). Povolují se shromáždění a akce do 100 osob.

Pro cestující přijíždějící do Chorvatska ze států EU, které nejsou na tzv. zeleném listě bezpečných zemí platí, že musí při vstupu předložit jeden z následujících dokumentů:

TEST
- negativní výsledek PCR nebo rychlého antigenního testu na SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin (počítáno od doby odběru testu po příjezd na hraniční přechod). Antigenní test musí být uveden na seznamu uzávaných testů členských států EU (klikni pro více informací). Pokud je antigenní test proveden mimo území Chorvatska, na potvrzení musí být uveden výrobce testu a jméno testu a test musí být proveden zdravotním zařízením, nebo laboratoří a podepsán nebo potvrzen doktorem. Pokud nebudou splněny tyto podmínky, test nebude uznán jako platný pro vstup do Chorvatska. Antigenní test už není potřeba po 10-ti dnech obnovovat.

OČKOVÁNÍ
- osvědčení o očkování starší 14-ti dnů po obdržení druhé dávky vakcíny proti COVID-19. Výjimečně, v případě vakcíny přijaté v jedné dávce, potvrzení o přijetí jedné dávky, pokud byla dávka přijata více než 14 dní před překročením státní hranice;
Aktualizace 28. 5. 2021 16:30: Připravuje se dohoda s Chorvatskem o uznávání pouze první dávky, od které uplynulo 22 dní. Více informací bude známo během pondělí.

PRODĚLÁNÍ NEMOCI
- certifikát potvrzující, že se držitel certifikátu zotavil z virové infekce SARS-COV-2 poté, co měl dříve pozitivní výsledek PCR testu, nebo antigenního testu, který je platný nejdříve jedenáctý den od data obdržení pozitivního testu a není starší než 180 dní od dne prvního pozitivního testu.
Pokud se cestující zotavil z virové infekce SARS-COV-2 v posledních 180 dnech a má potvrzení o prodělání nemoci, nebo pozitivní PCR nebo antigenní test a byl vakcinován alespoň jednou dávkou vakcíny po zotavení se z nemoci, má po dobu 6 měsíců po vakcinaci výjimku z předkládání antigenního testu.

POKUD NEMÁM PŘI VSTUPU ANI TEST ANI JINÝ DOKLAD
- musíte podstoupit PCR test, nebo rychlý antigenní test na SARS-CoV-2 ihned po příjezdu do Chorvatska (na vlastní náklady), s povinností zůstat v samoizolaci až do obdržení negativního výsledku testu. Pokud nelze provést testování, je nařízena samoizolace po dobu deseti (10) dnů. 

Pokud Vám vyprší platnost PCR testu nebo antigenního testu před, nebo při vstupu do Chorvatska (= přesáhne se doba 48 hodin od odběru do překročení státní hranice), nebo cestující vstupující do Chorvatská nemá požadovaný test vůbec, pak platí výše uvedené, tedy že takový cestující bude vpuštěn do Chorvatska za předpokladu, že se nechá okamžitě po vstupu do Chorvatska otestovat PCR, nebo antigenním testem na vlastní náklady. Do doby obdržení negativního výsledku musí cestující zůstat v samoizolaci. Pokud cestující není schopen jeden z výše uvedených testů získat, celková doba samoizolace je 10 dní.

JAKÝ ANTIGENNÍ TEST PLATÍ
Antigenní test opravňující ke vstupu musí být uveden na seznamu uznaných testů členskými státy EU, které byly publikovány Evropskou komisí. Seznam uznaných testů zde. Pro vstup nelze použít samotestování, vždy musí být potvrzení.

DĚTI
Děti do dvanácti let cestující v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce jsou osvobozeny od povinnosti předkládat negativní výsledek testu a samoizolace, pokud mají rodiče nebo zákonní zástupci negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu, nebo pokud mají osvědčení očkování proti COVID-19 nebo důkaz o zotavení z COVID-19.

Při pobytu v Chorvatské republice jsou všichni cestující, bez ohledu na to do které kategorie spadají a z jaké jsou země, povinni řídit se obecnými a zvláštními pokyny a doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdraví.

Za účelem zkrácení postupu na hraničním přechodu doporučujeme všem zahraničním cestujícím, bez ohledu na jejich státní občanství, vyplnit předem formulář Enter Croatia.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky - Informace týkající se podmínek vstupu do Chorvatské republiky

 

Upozornění: Uvedené informace jsme zpracovali s největší pečlivostí a vznikly jako volný překlad a upřesnění oficiálních podmínek s ohledem na potřeby jachtařů. V oficiálních podmínkách je ještě řada dalších informací, které se nemusí, ale mohou týkat některých specifických případů. Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že se tyto informace mohou rychle měnit, někdy i z hodiny na hodinu, je odpovědností každého jednotlivce a v souladu s doporučením MZV ČR ověřit si před cestou aktuální podmínky pro vstup do jednotlivých zemí na stránkách MZV případně na příslušném konzulátu.