Změna podmínek pro vstup do Slovinska a tranzit do Chorvatska

3. 7. 2020

CŘ bylo vráceno na seznam bezpečných zemí.

Pronájem lodí ve Slovinsku

Aktualizace 17. 7. 2020: Vrácení ČR na seznam bezpečných zemí (zelený seznam) - od 17. 7. 2020 je zařazena na seznamu bezpečných zemí celá ČR, včetně Moravskoslezského kraje, více informací zde...

https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/covid_19_informace_pro_ceske_obcany.html