Do Chorvatska na loď - aktuální informace

29. 5. 2020

Každý den dostáváme řadu dotazů, jestli je možné a bezpečné už nyní cestovat do Chorvatska na pronájem lodi. Podívali jsme se blíže na platná omezení a zmapovali možnosti jak se do Chorvatska dostat a strávit tam týden na lodi.

Aktualizace: 29. 5. 2020 15:30

Vycestování z ČR

Opatření omezující možnost vycestování z území ČR bylo zrušeno, přesto Ministerstvo zahraničí ČR na svém webu uvádí že: "i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech" Ministerstvo jako hlavní důvody uvádí omezení v jednotlivých zemích a komplikace s dopravou. (MZV ČR - omezení - plný text). Pojďme se tedy na na ta omezení podívat.

 

Rakousko

Pro vstup do země platí povinnost předložit atest o neinfikovanosti koronavirem. Toto se ale netýká transitu: Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži). (MZV ČR - Rakousko - plný text). Průjezd Rakouskem v režimu tranzit je po splnění uvedených podmínek možný.

Aktualizace 20. 5. 2020 14:20 - České velvyslanectví ve Vídni nemá informace, jak přesně má transit v režimu "bez zastávky" probíhat. Nedomnívají se, že by nebylo možné například na odpočívadle navštívit toaletu. Odkázali nas na e-mail: buergerservice@bmi.gv.at kde by se měli k dotazu vyjádřit. Jakmile budeme mít odpověď, informaci pro Vás zaktualizujeme.

Aktualizace 22. 5. 2020 12:05 - Máme písemnou odpověď od Rakouského ministerstva vnitra: Krátké zastávky po cestě a doplnění paliva jsou povoleny!

Aktualizace 23., 5. 2020 7:30 - První klienti směřující na charter nám hlásí, že na Česko/Rakouské hranici proběhlo měření teploty a vyplnění formuláře o tom, že se bude Rakouskem pouze projíždět. Jinak vstup bez problému.

Aktualizace 29., 5. 2020 15:45 - Dnes při cestě do Chorvatska na hraničním přechodě Mikulov bez problémů. Povinnost vyplnit formulář a měření teploty na Rakouské straně prozatrím zůstává. Formulář doporučujeme pro urychlení mít vyplněn předem, musí být vyplněn pro každou cestující osobu zvlášť. Žádné další dokumenty po nás nikdo nechtěl.

 

Slovinsko

Slovinsko nejprve před pár dny zrušilo veškerá epidemiologická opatření, poté ale běhe dvou dnů obnovila 14-ti denní karanténu pro všechny občany EU. Spekuluje se o tom, že se jedná o reciproční opatření, protože součástí zavedení karantény byla i informace o tom, že Slovinsko bude omezení uvolňovat na základě bilaterálních dohod s jednotlivými státy. To co je důležité je, že: "Nově byl přidán mezi výjimky rovněž tranzit osob, které cestují skrze Slovinsko do další země a nestráví v zemi více než 24 hodin."  (MZV ČR - Slovinsko - plný text). Tranzit přes Slovinsko tedy možný je.

Aktualizace 20. 5. 2020 14:00 - Zjišťovali jsme pro Vás na Velvyslanectví České republiky v Lublani jaká je aktuální situace a jak přísně je posuzován tranzitní režim a tady jsou odpovědi: Při vstupu do Slovinska nesmíte vykazovat známky respiračního onemocnění či jiné příznaky koronavirové infekce nebo mít zvýšenou teplotu. V režimu transitu v rámci 24 hodin je možné na nezbytně nutnou dobu zastavit, vystřídat se v řízení nebo natankovat palivo. Je třeba se držet přímé trasy do cílové země, zajíždění do vnitrozemí a zastávky jinde než na přímé trase nejsou akceptovány. Ve Slovinsku mají právo kontrolovat dokumenty prokazující, že budete vpuštěni do cílové země a opravňující tranzit, je tedy potřeba mít k dispozici veškeré dokumenty potřebné pro vstup do Chorvatska po ruce a v pořádku. Velvyslanectví nezaznamenalo v tranzitním režimu žádné potíže českých občanů.

Aktualizace 23. 5. 2020 7:30 - První klienti směřující na charter do Chorvatska hlásí průjezd Rakousko/Slovinské hranice bez problémů při vjezdu i výjezdu.

Aktualizace 29. 5. 2020 15:30 Na Slovinských hranicích pouze namátkové kontroly s otázkou na cíl cesty, jinak bez problémů.

 

Chorvatsko

Aktualizace 29. 5. 2020 15:30 Dne 28. května vláda Chorvatské republiky přijala rozhodnutí o úplném otevření hranic Chorvatska pro 10 členských států EU. Před cestou se doporučzuje vyplnit tento formulář. Více informací o otevření hranic do Chorvatska zde.

 

Návrat do ČR

Návrat do ČR je dán jedním jediným o to důležitějším dokumentem s platností od 18. 5. 2020 a tím je Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví.  Tady naleznete jeho tabulkovou formu. Přestože je epidemiologická situace v Chorvatsku lepší než u nás, trvá toto opatření na testování případně dalších karanténích opatřeních. Případné dotazy, kdy bude toto ochranné opatření pro cesty z Chorvatska zrušeno je třeba adresovat Ministerstvu zdravotnctví případně našim politikům.

Aktualizace 5. 6. 2020 od 15. 6. 2020 z Chorvatska bez testů a karantény, plné znění zde.

 

Upozornění:

Vzhledem k tomu, že se výše uvedené informace rychle mění, někdy i z hodiny na hodinu, je odpovědností každého jednotlivce a v souladu s doporučením MZV ČR ověřit si před cestou aktuální podmínky pro vstup do jednotlivých zemí buď na příslušném velvyslanectví, nebo přímo se státními orgány jednotlivých zemí, které jediné mohou rozhodnout, nebo podat závazné informace o podmínkách tranzitu a vstupu do jednotlivých zemí.

 

Závěr:

K dnešnímu dni je podle všech dostupných informací, které jsme pro Vás po celý den zjišťovali a ověřovali cesta pro české občany směřující do Chorvatska na pronájem lodi volná a pokud dodrží výše uvedená opatření jednotlivých zemí bez větších problémů realizovatelná.

Klienti cestující 23. 5. 2020 do Chorvatska nám nám dokonce psali, že to byla jejich nejrychlejší cesta do Chorvatska za posledních 20 let!

Co se týče rizika nakažaní koronavirem, během tranzitu je vzhledem k přísným podmínkám zcela minimální. V Chorvatsku samotném je epidemiologická situace podstatně lepší než v ČR, nakažaní za poslední dny přibývají pouze v jednotkách, (23. 5. +0 osob, 24.5. +1 osoba, 25., 26., 27. +0 osob!  více se lze dozvědět na stránkách www.koronavirus.hr) a riziko nákazy za této situace, navíc na lodi, je oproti ČR zanedbatelné. Jadran je v podstatě prázdný a na pronájem se pomalu vydávají první jachtaři. Plavba je umožněna a ACI mariny potvrdily, že mají recepce v provozu, do 30. 6. poskytují při on-line rezervaci 30% slevu na denní stání.

Pokud jsou pro Vás omezení, která vyplývají z ochraného opatření vydaného MZ ČR po návratu - tedy PCR test a další opatření zmíněná v ochranném opatření akceptovatelná, pak se podle nás můžete klidně do Chorvatska na pronájem vydat jak jsme sami vyzkoušeli. Užijete si krásný jachting, načerpáte energii a vitamín "D" tolik potřebný pro imunitu.