Všeobecné podmínky pro kurz jachtingu

V ceně kurzu je obsaženo: pronájem místa na lodi, pojištění lodi, závěrečný úklid lodi, transit log, jachetní instruktor (zároveň kapitán lodi), teoretický a praktický výcvik na lodi, teoretické konzultace s jachetním instruktorem, kniha Staňte se kapitánem autora Romana Verby, jachtařská knížka pro evidenci naplutých Nm, zajištění termínu pro zkoušky a státního dozoru pro zkoušku MDČR po návratu do ČR a/nebo zajištění termínu na chorvatském kapitanátu v rámci týdenního kurzu.

V ceně kurzu není obsaženo: doprava na místo a zpět (individuální dle dohody účastníků), parkování automobilů v marině (cca 5 - 7 EUR/den/automobil), strava, lázeňské a jiné turistické poplatky vybírané chorvatskými úřady (turistická taxa) cca 1 EUR/osoba, poplatky za kotvení v marinách během plavby a spotřebované pohonné hmoty během plavby. Stravování je ze společných zásob nebo individuálně na místě a stejně tak jako při pronájmu lodi s kapitánem, posádka zajišťuje stravu pro kapitána lodi (instruktora). Doprava se předpokládá vlastní po dohodě účastníků kurzu, pokud není dohodnuto jinak, posádka dopravuje rovněž instruktora na místo a zpět.

Pojištění: Loď a její vybavení jsou pojištěny proti poškození a ztrátám ve výši závislé na typu lodi. Loď má uzavřeno povinné zákonné pojištění odpovědnosti požadované v místě pronájmu vůči třetím osobám. Účastníci kurzu jejich osobní věci a léčebné výlohy nejsou pojištěny. Pro účast na kurzu je nezbytné uzavřít příslušné pojištění. Úmyslné poškození lodi a jejího interiéru hradí účastníci kurzu v plném rozsahu.

Podmínky konání kurzu: Termín konání, přesné místo konání a nástup na kurz bude upřesněn v organizačních pokynech, které budou zaslány účastníkům nejpozději týden před konáním kurzu. Kurz probíhá formou týdenní plavby, trasa dle dohody a povětrnostních podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo kurz neotevřít v případě, že nebudou dva týdny před termínem kurzu přihlášeny alespoň čtyři osoby. V takovém případě nabídne zájemci náhradní termín. Pokud zájemci náhradní termín nevyhovuje, pořadatel vrátí zájemci nejdéle do 7-mi dnů všechny platby uhrazené zájemcem týkající se daného kurzu.

Pro vystavení průkazu MDČR je potřeba: protokol o složení praktické zkoušky na jachtě na moři a potvrzení o praxi na jachtě pod vedením oprávněného velitele (vystavíme Vám zdarma na kurzu), potvrzení o zdravotní způsobilosti lékařem pověřeným ministerstvem (poplatek cca 300 Kč), složení zkoušky před komisí jmenovanou ministerstvem, zaplacení poplatku za zkoušku 1200 Kč a za vydání průkazu kolek 500,- Kč, 2 bar. fotografie pasového formátu. Termín teoretické zkoušky před státním dozorem bude domluven po návratu z kurzu. Před zkouškou je možné se zúčastnit intenzivní přípravy na zkoušku vedenou zkušebním komisařem. Cena a podmínky účasti dle aktuální nabídky.

Pro vystavení chorvatského průkazu je potřeba:1 barevná fotografie pasového formátu, zaplacení poplatku za zkoušku a průkaz cca 900,- HRK (dle aktuálního sazebníku příslušného kapitanátu), složení zkoušky na kapitanátu. Průkaz je vystaven většinou do týdne a zaslán zájemcům poštou.

Průkaz pro obsluhu radiostanice: Ve většině zemí je pro vedení lodi vyžadován kromě kapitánského průkazu ještě průkaz pro obsluhu radiostanice. V současné době jediným takovým průkazem, který opravňuje držitele k obsluze moderních běžně se vyskytujících radiostanic vybavených DSC kontrolérem (a tlačítkem Distress pro rychlé přivolání pomoci) je průkaz Short Range certifikát zkráceně "SRC" YachtNet je akreditovaným školícím střediskem pro získání povinné praxe ke zkoušce na tento průkaz. Více informací o průkazu "SRC"

Storno podmínky: Pokud se zájemce z jakýchkoli důvodů nemůže zúčastnit kurzu, který si objednal, je oprávněn, převést účast na kurzu na třetí osobu. V tom případě se žádné storno poplatky neplatí. Při zrušení účasti ze strany zájemce jsou storno poplatky následující: v období 0 – 61 dnů před začátkem kurzu 100 %, 62 a více dnů před počátkem pronájmu jsou storno poplatky rovny výši složené zálohy. Ve vážném případě porušení pravidel společenského chování, nebo ohrožení bezpečnosti plavby je kapitán oprávněn vyloučit dotyčného z posádky bez nároku na vrácení peněz.

Kontaktní formulář